Päivystysnumerot

Kunnan kiinteistöjen vikailmoitukset
Arkisin klo 7.00 - 15.30 puh. 0400 643 890 tai 0400 541 299

Päivystävä kiinteistönhoitaja
puh. 0400 541 299

Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen päivystys

Arkisin klo 7.00–15.30 puh. 040 594 2966 tai 0400 643 890

Muina aikoina
24h puh. 0400 541 299

Löytöeläimet

Katso yhteystiedot Löytöeläimet-sivulta

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipäivystys

Kaikkein kiireellisimmissä tapauksissa pyhinä ja ilta- ja yöaikaan yhteydenotot puhelinnumeroon (014) 266 0149.

Kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeessa voit olla yhteydessä myös 
Kriisikeskus Mobileen (24h) puh. (014) 266 7150.

Lastensuojeluasiat

Arkisin klo 8-16 kiireellisissä lastensuojeluasioissa voit olla yhteydessä päivystysnumeroon 040 592 9427.

Sähkönjakelu

Uuraisilla sijaitseva sähkönjakeluverkko kuuluu Elenia Oy:n toiminta-alueeseen. Tutustu sähkökatkokarttaan ja ota tarvittaessa yhteyttä Elenian vikapalveluun.

Terveyspalvelut

Katso päivystysnumerot ja tarkemmat tiedot Terveyspalvelut-sivulta.

Tie- ja katuverkko

Uuraisten kunnan omistamaa tie- ja katuverkkoa koskevat vikailmoitukset (esim. tievalaistus) voi toimittaa Palaute-sivun www-lomakkeella kunnan tekniselle toimelle.

Uuraisilla sijaitsevasta valtion tieverkosta vastaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) liikenne- ja infrastruktuurivastuualue. Liikennehäiriöistä ja tien kunnosta voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle (24h) puh. 0200 2100. Lue lisää: Ely-keskusten etusivu tai Keski-Suomen ely-keskus (tietoa mm. paikallisista tiehankkeista).

Uuraisten Vuokratalot Oy

Päivystävä kiinteistönhoitaja 24h puh. 0400 159 655

Hätänumero 112

– esim. sairaankuljetus, pelastuslaitos, poliisi, väestönsuojelu

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron.

Katso lisätietoja hätänumeroon soittamisesta Hätäkeskuslaitoksen sivustolta. Sivustolta saa myös lisätietoja erilaisista vaaratilanteista ja viranomaistiedotuksesta.