Muista ilmoittautua kotiäänestykseen!

15.03.2019

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitus tulee tehdä osoitteella:
Uuraisten kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 4
41230 Uurainen

tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri
Helena Vuopionperälle, p. 014 267 2610.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kunnantalon neuvonnasta tai kunnan kotisivuilta.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Uuraisten kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00 Uuraisten kunnassa seuraavalla äänestyspaikalla: Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Takaisin »