Koulu- ja asiointiliikennekilpailutuksen kysymyksiä ja vastauksia

07.05.2019

Koulu- ja asiointiliikennekilpailutukseen liittyen on tullut esiin useampia kysymyksiä. Alla niihin vastaukset.

Kysymyksiä ja vastauksia koulu- ja asiointiliikennekilpailutuksesta:

Vaadittava ajoneuvoluokka. Henkilöautojen suhteen sanotaan näin : Henkilöauto/tilataksi 5-8 henkilöä, M 1 luokan ajoneuvo. Riittääkö siis tavallinen henkilöauto , joka on rekisteröity 1+4 henkilölle ? Vai vaaditaanko viisi asiakaspaikkaa. Tälläisiä ajoneuvoja ei yleensä oikeastaan ole vaan seuraava koko on 1+6 eli seitsemälle rekisteröity ajoneuvo.

Vastaus:
Kyseisessä kohdassa viitataan siihen, että autojen on täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimukset. Ostamme kyydin reitille liitteessä ilmoitetulla henkilömäärälle, tarjoaja toimittaa reitille sopivan kaluston.

Kaluston hankinta. Jos autoilijan nykyinen kalusto ei täytä vaatimuksia, voiko tarjouksen tehdä nykyisellä kalustolla ja sitoutua hankkimaan tarjoksen vaatiman kaluston ennen reittien ajoen alkamista ?

Vastaus:
Tarjouksen voi tehdä nykyisellä kalustolla ja uusia sen vuodenvaihteeseen mennessä. Otettava huomioon kuitenkin matkustajamäärä ajojen alkaessa.

Yhteenliittymän käyttäminen. Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa voiko yhteenliittymä, jossa on kaksi tai useampia autoilijoita osallisena tarjota tarjouskilpailussa. Tilaajan kannalta yhteenliittymä on käsitykseni mukaan jossain mielessä parempi, kuin esim. alihankitasopimus, koska yhteenliittymässä autoilijat vastaavat yhdessä velvotteista tilaajaa kohtaan.

Vastaus:
Yhteenliittymä on mahdollinen.

Tarjouspyynnössä vaaditaan ESPD -lomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Kysyisin ja varmistaisin kuitenkin, että täytetäänkö osan IV kohdat A-D tai osa V?

Vastaus:
Täytetään molemmat. Sillä lomakkeessa sanotaan "Talouden toimijan olisi annettava nämä tiedot vain, jos hankintaviranomainen tai -yksikkö on vaatinut kyseisten valintaperusteiden täyttämistä asianomaisessa ilmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa, joihin ilmoituksessa viitataan."

Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin ESPD:ssä ei IV ja V -osia ollut täytettäväksi.

Option käyttöönottaminen, edellyttääkö kummankin osapuolen hyväksyntää vai onko yksin tilaajan päätettävissä?

Vastaus:
Option käyttö on tilaajan päätettävissä, mahdollisuus tarkistaa tässä yhteydessä hintaa tehtävän sopimuksen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Voisiko tilaaja muuttaa tarjouspyyntöään, että hintojen tarkistusoikeus on jo ennen 30.6.2022 esim. indeksin noustessa yli 3%? Oikea indeksi johon verrataan olisi taksiliikenteen ja linja-autoliikenteen vakiovuorojen indeksi, ei kuluttajahintaindeksi. On kohtuutonta edellyttää 3 vuoden kiinteää hinnoittelua tilanteessa, jossa mitä todennäköisemmin polttoaineen hinnat muuttuvat melkoisesti ja palkkaratkaisusta ei ole tietoa kuin vajaaksi vuodeksi eteeenpäin.

Vastaus:
Tarjouspyyntöä ei voida tässä vaiheessa enää muuttaa. Tarjoaja tekee tarjouksen ottaen mahdolliset riskit huomioon.

Mihin saakka voi tulla muutoksia tarjouspyyntöön tai täydentäviä kysymyksiä voi esittää, eli missä vaiheessa tarjoaja voi olla varma, ettei lisätietoja enää tule tarjouksen tekemiseen liittyen?

Vastaus:
Lisätietoja 13.5 saakka. Tarjouspyyntöä ei olla muuttamassa.

Reitti 21, mitkä ovat olleet esim. kahden edellisen vuoden toteumat tässä? Voisiko muutoinkin avata kohdetta hieman enemmän, onko kyseessä 5, 10 vai 30 km:n matkoja ja mikä niiden kesto tyypillisesti on? Onko laskutuskilometrejä ainoastaan oppilaat kyydissä kilometrit vai kilometrit auton lähtöpisteestä alkaen? Saisiko esim. kuluvan lukuvuoden koulujen retkikuljetusten lukuvuosisuunnitelman tarjousasiakirjojen liitteeksi?

Vastaus:
Toteumista ei ole tehty laskelmia, matkat tyypillisesti lähikuntiin n. 30 km:n säteelle. Laskutuskilometrejä oppilaat kyydissä kilometrit. Lukuvuosisuunnitelmassa retki on saatettu mainita, mutta hyvin ympäripyöreästi esim. uimahalliretki 1-9 lk, joka todellisuudessa tarkoittaa 18 matkaa, jotka ajettu 14 eri päivänä (eli neljänä päivänä on tehty 2 erillistä matkaa uimahalliin ja kymmenenä päivänä käyty kerran.

Reitti 22, mitkä ovat olleet esim. kahden edellisen vuoden laskutuskm:t tässä?

Vastaus:
Laskutuskilometrejä ei ole tilastoitu, vuosikustannus arviolta 7.000-8.000 €/v.

Voiko tarjottavan kaluston osalta käyttää yrityksen omaa kalustolomaketta?

Vastaus:
Kaikki käyttävät tarjouspyynnön lomaketta.

Tarkoittaako tarjouslomakkeella, että yritys voi määritellä itse mille koululle haluaa antaa hinnan reitin 21 kuljetuksille?

Vastaus:
Kaikille kouluille sama kilometrihinta.

Missä tilanteissa tarjoajalla on mahdollisuus purkaa sopimus kesken kauden? Esim. jos ilmoitettu km-määrä poikkeaa merkittävästi tarjousasiakirjoissa ilmoitetusta.

Vastaus:
Jyse-ehtojen mukaisesti

Takaisin »