TYÖRYHMÄT 2015–2017

KH 29.8.2016 § 198 kunnanhallituksen toimikaudelle 2015- 2016 valitsemien luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuonna 2017, kunnes uudet edustajat on valittu.

KH 2.2.2015 § 37

Metsätyöryhmä
Puheenjohtaja Arto Veijonen
Helena Hurskainen
Simo Koskinen
Reijo Rokkamäki
Liisa Stenman-Kässi
Juha Valkama

 

KH 2.2.2015 § 38
KH 16.1.2017 § 12  

Maankäyttötyöryhmä
Ulla Järvinen  
Essi Jokinen  
Jarkko Lehtovirta  
Jari Mäkinen  
Päivi Partanen  
Juha Valkama  
Arto Veijonen
Raimo Paanala
Marko Konola