TYÖRYHMÄT 

Sivistyslautakunta 11.10.2017 § 102

Vapaa-aikatyöryhmä
Jari Hotti/DiscGolfGlub Uurainen
Erkki Kupari/Raiku
Mikko Nieminen/Jokihaaran kyläyhdistys
Hanna Lahtinen/Uuraisten MLL
Ari Ahonen/Uuraisten urheilijat
Petri Haaksluoto/LC-Uurainen

 

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 152

Metsätyöryhmä
Arto Veijonen
Harri Palonen
Anssi Vääräsmäki
Liisa Stenman-Kässi
Juha Valkama

 

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 151

Maankäyttötyöryhmä
Jari Muhonen
Veli Hytönen
Harri Palonen
Susanna Kettunen
Liisa Stenman-Kässi
Juha Valkama
Janne Koskenkorva
Essi Jokinen

 

Kunnanhallitus 19.6.2017 § 231

Työllisyysasioiden työryhmä
Työnsuunnittelija
Työpajaohjaaja
Peruspalvelujohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtajat
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Kunnanhallitus 18.12.2017 § 366

Sisäilmastotyöryhmä
Susanna Kettunen
Liisa Stenman-Kässi
Janne Koskenkorva
Essi Jokinen
Jouko Nykänen
Sanna Satosaari
Maarit Manninen
Kirsti Liukkonen
Jarno Laiho
Pekka Lapinoja
Jaana Rautiainen
Jari Pihlajaniemi
Seija Pulkkinen

 

Tekninen lautakunta 14.2.2018 17 §, Kunnanhallitus 19.2.2018 46 §

Vesi- ja viemäröintityöryhmä
Janne Koskenkorva
Timo Pekkarinen
Jaana Hirsjärvi
Juha Valkama
Mia-Riitta Allik
Veli-Matti Arponen
Liisa Stenman-Kässi
Veli Hytönen
Jari Rytkönen VOK Uurainen
Hannu Mursunen VOK Hirvaskylä
Mauno Kaartinen VOK Akonmäki
Aki Lähteenmäki VOK Hankala
Anssi Vääräsmäki VOK Kyynämöinen

 

Ympäristöjaosto 31.10.2017 25 §, Tekninen lautakunta 14.2.2018 19 §

Pohjavesialuetyöryhmä
Mia Rahinantti
Essi Jokinen
Viktoria Räty
Simo Koskinen
Jaana Hirsjärvi