Vuoden 2015 Kuntalaisaloitteet: Uuraisten kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen 30.5.2016 § 22 ALOITTEET VUODELTA 2015

Kuntalaisaloite nro 1. 12.5.2015

Viesti: Jokiraitin ja Lenkkitien asfaltointi. Kunta on luvannut tonttien myynnin yhteydessä, että Oikarin alueen(Paratiisin) tiet luovutetaan päällystettynä tienhoitokunnalle. Osa tiestöstä on jo asfaltoitu, mutta alueen asukkaat odottavat teiden loppuosien asfaltointia. Kesällä tiet pölyävät runsaasti ja alueelle on tehty myös uusi tie (Alimmaisenlenkki), joka kulkee Uuraistentien ja asuinalueen välistä aiheuttaen alueen yläosassa sijaitseville kiinteistöille lisää pölyongelmaa(pölyävät tiet tonttien molemmilla reunoilla) ja lisäten liikennemelua. Asfaltoimalla Jokiraitin, Lenkkitien ja Alimmaisenlenkin yläosan pöly- ja meluongelmat asuinalueella vähenevät huomattavasti. Päiväkodin kääntöympyrän liikennejärjestelyt. Päiväkodin luona sijaitsevan linja-autojen kääntöympyrän ja Alimmaisenlenkin liikennejärjestelyjä tulisi myös tarkastaa, koska ympyrään on merkitty kiertosuunta ja Alimmaisenlenkki yhtyy suoraan ympyrään, tämä voi aiheuttaa kolaritilanteita ympyrässä ja Uuraistentieltä Oikarintielle ja ympyrään käännyttäessä.

Aloite on siirretty 20.5.2015 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Kuntalaisaloite nro 2. 18.5.2015

Viesti: Ehdotan, että kunnan vesi/jätemaksun perimisessä siirrytään käyttökohtaiseen laskutukseen arviolaskutuksen sijaan. Kiinteistömme vesilasku ajalta 1.1. - 30.4.2015 tuli tänään 18.5. arviolaskuna, kun se olisi voinut tulla käytönmukaisena. Ehdotan, että kiinteistöt lukevat vesimittarin joko neljännesvuosittain tai puolivuosittain ja lasku tulee sen mukaan. Näin jää pois vuodenvaihteen epäselvä lasku ja säästetään reilusti henkilökunnan työaikaa.

Aloite on siirretty 20.5.2015 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Kuntalaisaloite nro 3. 31.8.2015

Viesti: Aholantien nopeusrajoituksen ja varoituskylttien muuttaminen. Useat Aholantien ja siitä erkaantuvien teiden asukkaat ovat huolestuneet tiellä liikkuvien autoilijoiden nopeuksista. Paikoin nopeudet ovat 60-80 km/h. Lisäksi näin kesäisin pölyn muodostuminen on ankaraa. Hirvasen koulun koulukuljetukset muuttuivat linja-autokuljetukseksi, jolloin keruupaikat vähenivät. Tämä lisää pienten lasten liikkumista tiellä huomattavasti.  Pyydämme, että Aholantien/Tervetehtaantien alueella asetettaisiin 30km/h aluerajoitus sekä lisättäisiin lapsia tiellä-varoituskyltti. Samalla Aholantien alkupäästä voisi rikkoontuneet kyltit ja ylimääräiset varoitukset poistaa.

Aloite on siirretty 4.9.2015 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Kuntalaisaloite nro 4. 8.9.2015

Viesti: Me Kangashäkin asukkaat olemme kyllästyneet Vanha Hirvasentien kuntoon ja kunnostukseen. Tie pölisee kesäsin erittäin paljon ja menee toistuvasti huonoon kuntoon.

Näin ollen me allekirjottaneet vaadimme Vanha Hirvasentie päällystämistä asfaltilla! Ja jottei lasten turvallisuus vaarantuisi nopeuksien nousemisella, vaadimme hidastetöyssyjä Pirttilammintien risteykseen, Mäkelän koulun kohdalle sekä koulun ja Lahdentien välille. koulun kohdalle täytyy saada 30 km/h nopeusrajoitus ja muuten tieosuudelle 40 km/h.

Aloite on siirretty 8.9.2015 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Kuntalaisaloite nro 5. 9.11.2015

Esitys: Luhtasentien asukkaat kirje 9.11.2015 

Aloite on siirretty 11.11.2015 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunnan pöytäkirjat

Vuoden 2016 Kuntalaisaloitteet:

Kuntalaisaloite nro 1. 1.8.2016

Viesti: Kierrätyskeskus Uuraisille Uuraisilla olisi mielestäni tarve kierrätyskeskukselle johon ihmiset voisivat tuoda omaan käyttöön tarpeettomat vaatteet, tekstiilit, astiat,kirjat, pienkodinkoneet ja tilan niin salliessa, huonekalut. Tavarat kierrätyskeskus ottaa vastaan ilman eri korvausta ja tavaroiden tuoja säästää vaivan kaupitella niitä itse esim. Facebook-ryhmässä tai jopa kaatopaikkamaksun. Aivan liian paljon menee tavaraa roskiin ja kaatopaikalle ihan sen takia, että sen kierrättäminen on hankalaa. Tällä hetkellä astiat, kirjat yms. esineet on vietävä Äänekosken kierrätyskeskukseen tai Jyväskylään jos ei itse halua/jaksa/ehdi niitä kaupitella ja epäilen, että monikaan ei näin tee vaan laittaa tavarat ennemmin roskikseen, polttaa tai vie kaatopaikalle. Tavarat pitäisi voida kierrättää helposti, moni hävitetyistä tavaroista vielä kelpaisi varmasti ihan käyttöön jollekin toiselle tai ainakin tuunattavaksi yms. Kierrätyskeskuksessa ei toki voi pitää tavaroilla korkeaa hintaa ja tämän kokoisella paikkakunnalla todennäköisesti järkevintä olisi pitää ainakin suurin osa ilmaisena, hae pois-periaatteella ettei varasto vain täyty tavarasta vaan oikeasti palvelee kuntalaisia. Multialla toimii kierrätyskeskus hyvällä menestyksellä, sinne voi jättää mitä vain ja hakea voi mitä tarvitsee, millään ei ole hintaa. Tavara on kuulemani mukaan kiertänyt hyvin ja palveluun on ollut moni tyytyväinen. Palvelun tarjoaa kunta, kierrätyskeskus toimii kunnan omistamassa kiinteistössä ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä eli palkkakuluja kunnalle siitä ei ole. Lisätietoja varmasti saa Multian kunnalta. Uuraisilla on Hyvän tuulen paja jonka kanssa toiminta saattaisi mennä päällekkäin, mutta ainakaan viime kerralla käydessäni tavaraa ei ollut myynnissä järin paljoa. Eivätkö ota vastaan vai eivätkö ihmiset osaa viedä sinne? Tiedän kokemuksesta, että jo yksi siivouskerta lapsiperheen vaatekaappeihin tuottaa monta kassillista kiertoon menevää tavaraa, siksi Hyvän tuulen pajan tavaramäärä tuntuu todella vähäiseltä. Jos toiminta olisi päällekkäistä, niin voisiko ajatella kierrätyskeskus-toiminnan liittämistä Hyvän tuulen pajaan? En usko, että kovinkaan moni myy tavaroitaan kirppareilla, kaikki eivät pääse liikkumaan autolla ja kaikki eivät kuulu Facebookiin tai siellä kirppisryhmään. Usein myös Facebookissa myynti koetaan hankalaksi ja aikaa vieväksi ja ennemmin moni vaikka antaisi tavarat johonkin kunhan niistä pääsee luotettavasti eroon. Itse en UFF-laatikkoa pidä kovin ekologisena vaihtoehtona (tavara kuljetetaan yleensä kauas) eikä sinne kelpaa kuin vaatteet. Kierrätyskeskus palvelisi kuntalaisia ja väitän, että moni lapsiperhe ottaisi sen ilosta vastaan kuin myös eläkeläiset ja nuoret. Tarve on olemassa, kokemukset muilta paikkakunnilta on hyviä, milloin sellainen saadaan Uuraisille? --

Aloite on siirretty 2.8.2016 jatkokäsittelyyn. 
Uuraisten kunnanhallituksen pöytäkirja 3.10.2016 § 229