Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Uuraisten kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kunnanhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät:

Juha Valkama kunnanjohtaja
   
Janne Koskenkorva tekninen johtaja
Essi Jokinen rakennustarkastaja
Mia Rahinantti ympäristösihteeri
Jouko Nykänen peruspalvelujohtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

Valtuuston puheenjohtajat:

Sari Rimmi valtuuston puheenjohtaja
Samuli Mattila ensimmäinen valtuuston varapuheenjohtaja
Janne Kari toinen valtuuston varapuheenjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:

Liisa Stenman-Kässi  hallituksen puheenjohtaja
Veli Hytönen hallituksen varapuheenjohtaja
Veli-Matti Arponen hallituksen jäsen
Olli Humalajoki hallituksen jäsen
Susanna Kettunen hallituksen jäsen
Merja Kinnunen hallituksen jäsen
Harri Palonen hallituksen jäsen
Jaana Hirsjärvi hallituksen varajäsen
Matleena Kivelä hallituksen varajäsen
Simo Koskinen hallituksen varajäsen
Antti-Pekka Kotilainen hallituksen varajäsen
Tiina Kuusenmäki hallituksen varajäsen
Jussi Nygren hallituksen varajäsen
Pekka Riihimäki hallituksen varajäsen

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Keskusvaalilautakunta

Petri Haaksluoto keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Maija Hyvärinen keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Jari Muhonen teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Matleena Kivelä teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

Teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto

Simo Koskinen ympäristöjaoston puheenjohtaja
Viktoria Räty ympäristöjaoston varapuheenjohtaja

Sivistyslautakunta

Antti-Pekka Kotilainen sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Pia Bärlund sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

Peruspalvelulautakunta

Samuli Mattila  peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja
Satu Nieminen peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Arto Veijonen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Jari Muhonen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Arto Veijonen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan puheenjohtaja
Samuli Mattila suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet:

Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet (ei puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat)

Jaana Hirsjärvi jäsen
Janne Kari  jäsen
Pirjo Käpylä jäsen
Aleksi Penttinen  jäsen
Pekka Riihimäki jäsen
Helena Hurskainen varajäsen
Veli Hytönen varajäsen
Tiina Karjalainen varajäsen
Ilkka Mäkäräinen varajäsen
Jaana Tarvainen varajäsen

Teknisen lautakunnan alaisen ympäristöjaoston jäsenet (ei puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat)

Jaana Hintikka  jäsen
Matti Kekkonen jäsen
Markku Käpylä jäsen
Jaana Hirsjärvi varajäsen
Jussi Nygren  varajäsen 
Tomi Penttinen varajäsen

Sidonnaisuustietoja julkaistaan Uuraisten kunnan kotisivuilla ensimmäistä kertaa lokakuussa 2017.

Rekisteriseloste