VAALIT

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi


Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

 

vuonna 2019 toimitettavat vaalit


Eduskuntavaalit

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 3. – 6.4.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 27.3.2019.

Lisätietoja eduskuntavaaleista: 
https://vaalit.fi/eduskuntavaalit 


Europarlamenttivaalit ja mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavat maakuntavaalit

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. – 18.5.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 8.5.2019.

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Esitys sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdotuksen vaalilain muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta.

Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, mutta sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituksen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa vastineessa todetaan muun ohella, että ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä, että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Tällöin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti kuin europarlamenttivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15. – 21.5.2019 ja ulkomailla 15. – 18.5.2019. Ennakkoäänestys laivoissa voitaisiin aloittaa jo 8.5.2019.

Lisätietoja europarlamenttivaaleista sekä mahdollisista maakuntavaaleista: 
https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit 
http://vaalit.fi/maakuntavaalit