VAALIT

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi


Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

 

Mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit 2018

Ensimmäiset mahdolliset maakuntavaalit toimitettaisiin sunnuntaina 28.10.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjaksot olisivat kotimaassa 17.–23.10. ja ulkomailla 17.–20.10.. Jotta maakuntavaalit voidaan toimittaa sanotussa aikataulussa, hallituksen esityksen mukaisen lainsäädännön on tultava voimaan viimeistään 1.7.2018.

Lisätietoja mahdollisista maakuntavaaleista:
http://vaalit.fi/maakuntavaalit