EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

TIETOSUOJASELOSTEET

Evolta Oy Lupapiste-palvelun sähköinen asiointi ja tiedonhallinta rakennusvalvonta
Henkilöstöhallintorekisteri
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatidon hallintajärjestelmä
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -rakennusvalvonnan rekisteriohjelmisto
VRK väestötietojärjelmän rakennustiedot