EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

TIETOSUOJASELOSTEET

Erityisruokavaliot
Erityisryhmien palveluiden rekisteri
Evolta Oy Lupapiste-palvelun sähköinen asiointi ja tiedonhallinta rakennusvalvonta
Henkilöstöhallintorekisteri
Ikääntyneiden palvelut
Koulukuraattorin asiakastietorekisteri
Kuntarekry.fi
Lapsen huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma
Nuorisotalo Nuokkarin asiakasrekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
Pro Economica Premium henkilötietojen käsittely 
Uuraisten järjestörekisteri
Uuraisten kuntosali
Uuraisten vapaa-aikatoimen tarjoamiin palveluihin osallistuvien asiakasrekisteri
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatidon hallintajärjestelmä
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -rakennusvalvonnan rekisteriohjelmisto
Tallentava kameravalvonta kuntosali Uuraisten koulukeskus
Tallentava kameravalvonta Uuraisten koulukeskus
Tallentava kameravalvonta Uuraisten kunnanvirasto
Tallentava kameravalvonta Uuraisten pääkirjasto
Tallentava kameravalvonta Uuraisten urheilukenttä
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
VRK väestötietojärjelmän rakennustiedot
Välitystilien rekisteri
Yksitysteiden yhteystietoluettelo

REKISTERISELOSTEET

Hyvän Tuulen paja, PARty-tilastointijärjestelmä
Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset
Maa-aineslupien ylläpitorekisteri
Palkkatuettujen työsuhteiden työsopimukset
Sidonnaisuusrekisteri
Ympäristölupien ylläpitorekisteri