Henkilötietolain (1999/523) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

TIETOSUOJASELOSTEET

Asiakasrekisteri /Uuraisten kuntosali
Erityisruokavaliot
Erityisryhmien palveluiden henkilöstön lääkehoidon osaamisen seuranta
Erityisryhmien palveluiden rekisteri
Erityisryhmien palveluiden työaikakirjanpito
Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri
Henkilöstöhallintorekisteri
Keski-Kirjastojen asiakasrekisteri
Kuntarekry.fi
Lapsen huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen asiakasrekisteri
Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lasten varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma
Maa-aineslupien ylläpitorekisteri
Nuorisotalo Nuokkarin asiakasrekisteri
Pro Consona/ Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä
Pro Economica Premium henkilötietojen käsittely
Päihdehuollon rekisteri
Rekisteriseloste PAR
Servmanager kulunvalvonta
Sidonnaisuusrekisteri
Tallentava kameravalvonta Uuraisten kunnanvirasto
Tallentava kameravalvonta Uuraisten pääkirjasto
Tallentava kameravalvonta Uuraisten urheilukenttä
Tallentava kameravalvonta kuntosali Uuraisten koulukeskus
Tallentava kameravalvonta Uuraisten koulukeskus
Uuraisten järjestörekisteri
Uuraisten liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö /avainrekisteri
Uuraisten vapaa-aikatoimen tarjoamiin palveluihin osallistuvien asiakasrekisteri
Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
Välitystilien rekisteri
Yksityisteiden yhteystietoluettelo
Ympäristölupien ylläpitorekisteri