hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Hoitopaikan hakeminen käy helpoimmin sähköisen asioinnin kautta. Hakuun pääset tästä. Tarvittaessa paperisen hakulomakkeen voi tulostaa Lomakkeet -sivulta. Hakemus on voimassa vuoden.

Hakemuksen muutokset ja peruminen

Sähköiseen hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Muutokset ja peruutukset tehdään olemalla yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan. Muutoksen voi tehdä myös tekemällä uuden hakemuksen.

Hakuajat

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Perheet saavat päätöksen hoitopaikasta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon aloitusta. 

Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä hoitopaikasta, tulee perheen tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Hoitopaikan vaihto

Kun lapsella on jo hoitopaikka Uuraisilla ja lapselle halutaan hakea toista hoitopaikkaa, tulee lapselle tehdä siirtohakemus. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään hoitopaikkatilanteen sen mahdollistaessa. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan toimintavuoden alusta.

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksessa perhe voi esittää toiveet hoitomuodosta ja hoitopaikoista. Jotta lapselle voidaan osoittaa hoidontarpeeseen sopiva hoitopaikka, tulisi hakemuksessa mainita päivittäinen hoitoaika mahdollisimman tarkasti.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksen lisätietoja kohdassa.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan kuntalaiset voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Uuraisten lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Hakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Tulotiedot

Perhe voi hyväksyä korkeimman asiakasmaksun tai maksu voidaan määritellä perheen tulojen mukaan. Laskuri löytyy sähköisen asioinnin sivulta. Ohjeita tulojen selvittämisestä ja tuloselvityslomakkeen palauttamisesta löytyy hoitomaksut sivulta.