Päivähoitoon hakeminen

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa äkillisen työllistymisen, opiskelun alkamisen tai paikkakunnalle muuton vuoksi, jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä välittömästi tai kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kotihoidon tuki päättyy, kun lapsi siirtyy päivähoitoon. Perheet voivat toivoa päivähoito- tai esiopetuspaikkaa järjestettäväksi Uuraisten lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi ja Toivakka. Näistä kunnista Uuraisilta paikkaa toivovien on jätettävä hakemus omaan asuinkuntaansa. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Päivähoitohakemus 

Päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuvat ensisijaisesti sähköisesti. Hakuun pääset tästä. Paperisen hakemuslomakkeen saa Lomakkeet-sivulta, kunnanvirastosta ja päiväkodista ja ne tule palauttaa os. Uuraisten kunta /Päivähoitopalvelut, PL 20, 41231 Uurainen. Hakemuksen voi myös palauttaa lähipäiväkotiin. Muista kunnista Uuraisilta paikkaa hakevat palauttavat hakemukset oman asuinkunnan lähipäiväkotiin.

Päivähoitopaikasta ilmoittaminen

Päivähoitopaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Voitte tiedustella hakemuksenne käsittelyn tilannetta päivähoidon johtajalta, p. 014 2672665. 

Tulotiedot

Perhe voi hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun tai päivähoitomaksu voidaan määritellä perheen tulojen mukaan. Laskuri löytyy sähköisen asioinnin päivähoitosivulta. Ohjeita tulojen selvittämisestä ja tuloselvityslomakkeen palauttamisesta löytyy hoitomaksut sivulta.