Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Maksupäätökset tehdään huoltajien toimittaman tuloselvityksen, tositteiden ja liitteiden perusteella. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Perhe voi hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun päivähoitohakemuksessa tai päivähoitomaksu voidaan määritellä perheen tulojen perusteella. Päivähoitopäätöksen yhteydessä perheelle lähetetään tuloselvityslomake sekä asiakasmaksutiedote. Lomake liitteineen palautetaan päivähoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä os. Uuraisten kunta /päivähoitopalvelut, PL 20, 41231 Uurainen. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu. 

Päivähoitomaksuun voi hakea alennusta/vapautusta. 

Mikäli lapsi asuu jatkuvasti ja säännöllisesti osan kalenterikuukaudesta erillään asuvan huoltajansa luona, määritellään kummallekin huoltajalle erikseen lapsen päivähoitomaksu. Jaettua laskua varten tarvitaan tuloselvityslomake täytettynä liitteineen molemmilta perheiltä erikseen ja lisäksi tarvitaan vanhempien tekemä vapaamuotoinen ja molempien vanhempien allekirjoittama sopimus tai lastenvalvojan kanssa tehdystä sopimuksesta kopio. Lisätietoja tarvittaessa päivähoidon johtajalta, p. 014-2672665.Kesken toimintavuoden aloittavien perheiden tulee toimittaa tuloselvityslomake täytettynä liitteineen päivähoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu.

Tuloselvityslomake sekä alennus/vapautushakemus löytyvät Lomakkeet-sivulta. Lomake liitteineen palautetaan os. Uuraisten kunta /Päivähoitopalvelut, PL 20, 41231 Uurainen.

Asiakasmaksutiedote löytyy tästä voimassa 1.8.2014 alkaen. 

Päivähoidon asiakasmaksut nousevat 1.8.2014 alkaen.Seudullisessa päivähoidossa Uuraisten, Hankasalmen, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan päivähoidon asiakasmaksut peritään kuukausimaksuna. Jyväskylän kaupungissa asiakasmaksu on tuntiperusteinen ja perustuu varattuihin hoitotunteihin. Tarkemmat tiedot kuntien asiakasmaksuista löytyvät kuntien internetsivuilta. Lisätietoja päivähoidon asiakasmaksuista saa päivähoidon johtajalta, p. 014-2672665 tai päiväkotien johtajilta.