varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:ään. Laeissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • palveluntarve
  • tulot ennen verojen vähentämistä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

TULOSELVITYS

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvityslomake sekä alennus/vapautushakemus löytyvät Lomakkeet-sivulta. Lomake liitteineen palautetaan os. Uuraisten kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Asiakasmaksutiedote 1.1.2018 alkaen

Asiakasmaksutiedote 1.8.2018 alkaen

Tarvittavat liitteet tulotietoselvitykseen