Erityispäivähoito

Erityispäivähoito on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Lapsella on oikeus saada tukea heti tuen trpeen ilmetessä. Tuen saamiseen ei tarvita diagnoosia tai muuta lausuntoa. Tukitoimet pyritään järjestämään osaksi lapsen päivittäistä arkea lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä.

Erityispäivähoidon tehtäviä ovat: 

  • Tukea lapsen vahvuuksia ja kokonaisvaltaista kehitystä
  • Ennalta ehkäistä tuen tarpeiden syntymistä
  • Tunnistaa ja havaita tuen tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • Tarjota lapselle ja perheelle sen tarvitsemaa tukea
  • Tehdä tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten ja heidän juoltajiensa, varhaiskasvatuksen ja muiden lapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa (terapeutit, neuvola, pene, koulupsykologi, sairaala)

Uuraisilla työskentelee konsultoiva erityislastentarhanopettaja (KELTO), jonka tehtävänä on konsultoida, ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeedeen liittyvissä asioissa. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja arvio, suunnittelee, toteuttaa ja kehittää erityispäivähoitoa ja antaa kasvuun ja oppimiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Yhteistyökumppaneita ovat perheet, varhaiskasvatuksen työntekijät, neuvola, perheneuvola, psykologi, terapeutit ja muut asiantuntijat.

Konsuntoiva erityislastentarhanopettaja p. 014 - 2672781, toimisto on Uuraisten koulukeskuksella, os. Kuukantie 18

 

Erityislastentarhanopettaja
(014) 267 2781
Varhaiskasvatusjohtaja Sanna Satosaari
(014) 267 2665