vuorohoito

Vuorohoitoa on lapsen hoito arkisin klo 18–06 välisenä aikana sekä viikonloppuisin tapahtuva hoito. Vuorohoito on tarkoitettu molempien huoltajien työn tai opiskelun vuoksi tarvitseville lapsille.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin tai päätoimisen opiskelun kontaktiopintoihin. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä/opiskelemassa sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella, josta ilmenee huoltajien työvuorot ja lapsen hoitoaika. 

Lapsen hoitoaikalomake

Vuorohoidon linjaukset Uuraisilla 

Uuraisilla vuorohoitoa tarjotaan päiväkoti Pikkulassa, Hippiäisten ryhmässä.