yksityinen päivähoito

Yksityinen päivähoito on osa kunnan tukemaa ja valvomaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Yksityisessä päivähoidossa noudatetaan yhteisesti linjattuja varhaiskasvatuksen periaatteita, säädöksiä ja ohjaavia asiakirjoja. Aluehallintovirasto>> ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien päivähoitotoimintaa.

Yksityiseen päivähoitoon hakeminen

Yksityistä päivähoitopaikkaa voi hakea yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäivähoidosta tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta ottamalla yhteyttä suoraan kyseiseen päivähoitopaikkaan. Tietoa yksityisistä palveluntuottajista saa Klemmarirekisteristä https://www.klemmari.info/ , Uuraisten kunnan päivähoidon johtajalta tai Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukeskuksesta. Klemmarissa voi vertailla palveluntarjoajien toimintaa ja hintoja.

Hoidon järjestämiseksi vanhemmat voivat valita jonkun seuraavista tukimuodoista:
- lakisääteisen kotihoidon tuen, lue lisää KELAn sivuilta 
- yksityisen hoidon tuen, lue lisää KELAn sivuilta 
- Uuraisten kunnan maksaman päivähoidon palvelusetelin

Yksityisen päivähoidon palveluseteli Uuraisilla

Yksityisen päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoitoon oikeutetusta lapsesta, jota hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona.
Päivähoidon palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada KELAn yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelin määräytymisen ehdot 1.1.2014 alkaen peruspalvelulautakunta 5.11.2013 § 89

Palvelusetelin määrät 1.8.2014 alkaen (tulossa linkki)

Palveluseteliä haetaan omalta asuinkunnalta. Uuraisilla yksityisen päivähoidon palveluseteliä haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakemukseen pääset tästä. Paperinen hakemus on Lomakkeet-sivulla ja se palautetaan osoitteeseen Uuraisten kunta/ Päivähoitopalvelut, PL 20, 41231 Uurainen. 

Palvelusetelin määrään vaikuttaa perheen laskennallinen päivähoitomaksu. Perhe voi hyväksyä laskennalliseksi päivähoitomaksuksi korkeimman kunnallisen päivähoitomaksun tai se voidaan määritellä tulojen mukaan. Mikäli palvelusetelin määrä lasketaan perheen tulojen mukaan tarvitaan tuloselvityslomake liitteineen. Tuloselvityslomake löytyy Lomakkeet-sivulta tai sen saa yksityisestä päivähoitopaikasta ja se palautetaan osoitteeseen Uuraisten kunta/ Päivähoitopalvelut, PL 20, 41231 Uurainen.

Lisätietoja päivähoidon johtajalta p. 014-2672665 

Yksityiset päiväkodit Uuraisilla:
Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, p. 040-7752633; http://www.pkhelmi.fi/ 
Päiväkoti Kädenjälki, Uuraistentie 112, p. 040-769 8586; www.pkkadenjalki.fi