yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on osa kunnan tukemaa ja valvomaa varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuutta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan yhteisesti linjattuja varhaiskasvatuksen periaatteita, säädöksiä ja ohjaavia asiakirjoja. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien toimintaa.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityistä hoitopaikkaa haetaan suoraan yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäivähoidosta tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta.  

Yksityiset päiväkodit Uuraisilla:

Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, p. 040-7752633; http://www.pkhelmi.fi/ 
Päiväkoti Kädenjälki, Uuraistentie 112, p. 040-769 8586; www.pkkadenjalki.fi

Tietoa Jyväskylän alueen yksityisistä palveluntuottajista saa Klemmarirekisteristä https://www.klemmari.info/ , Uuraisten kunnan varhaiskasvatusjohtajalta tai Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Hoidon järjestämiseksi vanhemmat voivat valita jonkun seuraavista tukimuodoista:
- lakisääteisen kotihoidon tuen, lue lisää KELAn sivuilta 
- yksityisen hoidon tuen, lue lisää KELAn sivuilta 
- Uuraisten kunnan maksaman varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli Uuraisilla

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta, jota hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona.
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada KELAn yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelin määräytymisen ehdot 1.1.2014 alkaen peruspalvelulautakunta 5.11.2013 § 89

Palvelusetelin kattohinnat päiväkodit 1.8.2018

Palvelusetelin kattohinnat perhepäivähoito 1.8.2018

Palveluseteliä haetaan omalta asuinkunnalta. Uuraisilla yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan sähköisesti. Hakemukseen pääset tästä. Paperinen hakemus on Lomakkeet-sivulla ja se palautetaan osoitteeseen Uuraisten kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen. 

Palvelusetelin määrään vaikuttaa perheen laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu. Perhe voi hyväksyä laskennalliseksi maksuksi korkeimman kunnallisen hoitomaksun tai se voidaan määritellä tulojen mukaan. Mikäli palvelusetelin määrä lasketaan perheen tulojen mukaan tarvitaan tuloselvityslomake liitteineen. Tuloselvityslomake löytyy Lomakkeet-sivulta ja se palautetaan osoitteeseen Uuraisten kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Lisätietoja tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajalta.