Vanhuspalvelut

Uuraisten kunnassa vanhustenhuollon palveluilla pyritään turvaamaan ikääntyville kuntalaisille hyvä ja mielekäs elämä.

Keskeisenä tavoitteena on monipuolisten ja joustavien palveluiden avulla tukea ikääntyvän ihmisen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta kotona, tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Kun oma koti ei ole enää riittävä arkielämässä selviytymisen kannalta, tarjotaan turvallisia ja asiakaslähtöisiä asumis- ja laitoshoidon palveluita.

Uuraisten kunnan vanhuspalveluiden jonotusajat:

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kuntien on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Uuraisten ikäihmisten palvelustrategia 2015-2020

Posti- ja käyntiosoite:
Vanhuspalvelut/Kuukankodin palvelukeskus os. Keksijänpolku 3, 41230 Uurainen
Laskutusosoite:
Uuraisten kunta/vanhuspalvelut, 41230 Uurainen
Puhelinnumerot:
Vanhustyön johtaja ma-pe klo 8-16,  p. 014-267 2800
Vanhainkodin (Ruskola) vastaava sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30,
p. 014-267 2802
Vanhainkodin (Ruskola) hoitajat 24 h/vrk, p. 014-267 2801
Palveluasumisen (Rinteelä) ja kotihoidon  vastaava sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30, p. 014-267 2804
Palveluasumisen (Rinteelä) hoitajat 24 h/vrk,  p. 014-267 2803
Kotihoidon sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30,  p. 014-267 2810
Pienryhmäkoti Koivula, p. 014-267 2805
Toiminnanohjaaja ma-pe 8.00-15.30,  p. 014-267 2809
Palveluohjaaja, yhteinen Petäjäveden kanssa, p. 040 357 5789
Keskuskeittiö, p. 014-267 2881
Vanhuspalveluiden laskutus, p. 040 487 8971
Talousapu, p. 014 -267 2667

 

Vanhustyön johtaja
Mia-Riitta Allik
040 772 8543
etunimi.sukunimi@uurainen.fi