Vanhuspalvelut

Uuraisten kunnassa vanhustenhuollon palveluilla pyritään turvaamaan ikääntyville kuntalaisille hyvä ja mielekäs elämä.

Keskeisenä tavoitteena on monipuolisten ja joustavien palveluiden avulla tukea ikääntyvän ihmisen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta kotona, tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Kun oma koti ei ole enää riittävä arkielämässä selviytymisen kannalta, tarjotaan turvallisia ja asiakaslähtöisiä asumis- ja laitoshoidon palveluita.

Uuraisten kunnan vanhuspalveluiden jonotusajat:

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kuntien on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Uuraisten ikäihmisten palvelustrategia 2015-2020

Posti- ja käyntiosoite:
Vanhuspalvelut/Kuukankodin palvelukeskus os. Keksijänpolku 3, 41230 Uurainen
Laskutusosoite:
Uuraisten kunta/vanhuspalvelut, 41230 Uurainen
Puhelinnumerot:
Vanhustyön johtaja ma-pe klo 8-16,  p. 040 772 8543
Vanhainkodin (Ruskola) vastaava sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30,
p. 050 440 4439
Vanhainkodin (Ruskola) hoitajat 24 h/vrk, p. 0400 647 956
Palveluasumisen (Rinteelä) ja kotihoidon  vastaava sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30, p. 050 440 4445
Palveluasumisen (Rinteelä) hoitajat 24 h/vrk,  p. 0400 969 078
Kotihoidon sairaanhoitaja ma-pe klo 7.00-14.30,  p. 0400 969 076
Pienryhmäkoti Koivula, p. 0400 692 781
Toiminnanohjaaja ma-pe 8.00-15.30,  p. 050 410 1890
Palveluohjaaja, yhteinen Petäjäveden kanssa, p. 040 357 5789
Keskuskeittiö, p. 050 440 4449
Vanhuspalveluiden laskutus, p. 040 487 8971

 

Vanhustyön johtaja
Mia-Riitta Allik
040 772 8543
etunimi.sukunimi@uurainen.fi