Uuraisten kunnan yhteispalvelupiste sijaitsee Uuraisten kunnanvirastolla Virastotie 4, 41230  UURAINEN

Uuraisten kunnan yhteispalvelupiste hoitaa Kelan avustavia tehtäviä:
- opastaa ja neuvoo Kelan palveluihin ja sähköiseen asiointiin
- asiakaspääte

Yhteispalvelupiste on avoinna:
ma-pe klo 9.00 - 15.00


Poliisi
Uurainen kuuluu Keski-Suomen poliisilaitoksen toimialueeseen. 

Poliisi
Keski-Suomen poliisilaitos 

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Valtiokonttorin uusi palvelu, joka auttaa kansalaisia löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun. Uusi neuvontapalvelu tarjoaa tukea myös sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Kuluttajaneuvonta
Kuluttajaneuvonta on siirretty valtion hoidettavaksi 1.1.2009 alkaen.

Kuluttajaneuvonta


Talous- ja velkaneuvonta
Uuraisilla talous- ja velkaneuvontaa hoitaa Jyväskylän kaupungin ylläpitämä Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta. 

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta


Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- ja elinkeinotoimiston lomakkeita ja esitteitä on saatavissa kunnanviraston keskuksesta sen aukioloaikana. 

Työ- ja elinkeinotoimistojen etusivu
Avoimia työpaikkoja


Oikeusapu
Kansalainen voi saada julkista oikeusapua valtion oikeusaputoimistoista. 

Oikeusapu
Jyväskylän oikeusaputoimisto


Maistraatti
Maistraatti on valtion paikallishallintoviranomainen, joka hoitaa mm. eräitä avioliittoon, nimenmuutokseen, holhoukseen ja edunvalvontaan sekä vesikulkuneuvorekisteriin liittyviä ja muita tehtäviä. Uurainen kuuluu Keski-Suomen maistraatin virka-alueeseen. 

Maistraatit


Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys

http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi