Julkipanoilmoitus ympäristöluvan muutosta koskevassa asiassa

20.06.2018

Uuraisten kunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 19.6.2018 antanut Ympäristösuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaisesta ympäristöluvan muutoksesta päätöksen.

Ilmoitus


Julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevissa asioissa

20.06.2018

Uuraisten kunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 19.6.2018 antanut maa-aineslain (555/1981) mukaisista maa-ainesten ottamislupahakemuksista päätökset.

Ilmoitus


Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus

15.06.2018

Pohjois-Savon ELY-keskuksen 15.6.2018 antama päätös kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla lain 7 §:n mukaisen kalastuksen kieltämisestä.

Kuulutus


Päätoiminen tuntiopettaja (AI, UE), sijaisuus

08.06.2018

Uuraisten kunnassa on haettavana päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 13.8.2018-1.6.2019. Opetettavat aineet: äidinkieli (10 h/vko) ja uskonto (9 h/vko) luokille 7-9. Sijoituspaikkana Koulukeskus.

Kuulutus


1 hoitajan toimen sijaisuus ajalle 1.9.2018-30.8.2019

08.06.2018

Uuraisten kunnan vanhuspalveluissa on haettavana 25.6.2018 mennessä.

Kuulutus


1 hoitajan toimen sijaisuus ajalle 8.8.2018-31.5.2019

08.06.2018

Uuraisten kunnan vanhuspalveluissa on haettavana 30.6.2018 mennessä.

Kuulutus


Kaavamuutoksia

31.05.2018

Ilmoitamme Rantakaavamuutos, Vahvajärvi sekä Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutoksen voimaantulosta. 

Uuraisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2018 § 18 Uuraisten rantayleiskaavamuutoksen oikaisukehoituksen mukaisesti tarkastetun rantayleiskaavamuutoksen.

Kuulutus

Ryk, Vahvajärvi

Kaavakartta 
Kaavaselostus

Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutos

Kaavakartta 
Kaavaselostus

Ryk muutos ja osittainen kumoaminen

Osa-alue 1 
Osa-alue 2 
Osa-alue 3 
Osa-alue 4 
Osa-alue 5


Sosiaalityöntekijän virka

25.05.2018

Uuraisten kunnan peruspalvelulautakunta julistaa haettavaksi 11.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus


Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous

24.05.2018

Pidetään tiistaina 29.5.2018 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Kuulutus


Uuraisten kunnanvaltuuston kokous

22.05.2018

Pidetään valtuustosalissa ma 28.5.2018 kello 18.00

Kuulutus


Keski-Suomen ELY-keskus

18.05.2018

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on 18.5.2018 antamallaan päätöksellä hyväksynyt ympäristösuojelulain (86/2000) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan Tommi Mäkinen Racing Oy:n tekemän ilmoituksen.

Kuulutus
Päätös


Keski-Suomen ELY-keskus

09.04.2018

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta 
-> Keski-Suomen ELY-keskuksen aineisto

Kuulutus
Ehdotus


Puolustusvoimien kutsuntakuulutus

05.04.2018

Kutsuntakuulutus


Kunnanvaltuuston kokous ma 19.3.2018

13.03.2018

Kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuustosalissa
ma 19.3.2018 klo 18

Kuulutus


Keski-Suomen ELY-keskus

08.01.2018

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.-9.7.2018 välisen ajan verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Kuulutus


Kuulutus kokousajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävänä

20.06.2017

Kuulutus


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Takaisin »