Ympäristölupahakemus

17.04.2018

Kuulutusaika 22.3.-30.4.2018, jatkettu 15.5.2018 asti.

Ala-Niinimäen tila Oy hakee ympäristösuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaista voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista. Kuulutusaikaa jatkettu.

Kuulutus


Opetustyöhön Uuraisille

16.04.2018

Uuraisten kunnassa on haettavana useita opettajien virkoja ja koulunkäynninohjaajien toimia.

Kuulutus


Yksityistieavustusten hakeminen

09.04.2018

UURAISTEN KUNTA

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Yksityistiekunnille myönnettävät kunnan avustukset ovat haettavina 4.5.2018 mennessä.

Vuonna 2017 avustusta saaneille tiekunnille lähetetään hakemuslomake auto­maattisesti.

Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Mikäli tiekunta ei ole saanut avustushakemusta postitse, niitä saa Uurais­ten kunnan tekniseltä osastolta tai alla olevasta linkistä.

Avustushakemukset palautetaan osoitteella:

Uuraisten kunta
Tekninen lautakunta
Virastotie 4
41230 Uurainen

Tekninen lautakunta

Hakemus


Keski-Suomen ELY-keskus

09.04.2018

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta 
-> Keski-Suomen ELY-keskuksen aineisto

Kuulutus
Ehdotus


Puolustusvoimien kutsuntakuulutus

05.04.2018

Kutsuntakuulutus


Maa-aineslupahakemus

05.04.2018

Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista maa-aineslupaa.

Kuulutus


Kaavamuutokset ja laajennukset

22.03.2018

Kuulutus

Ryk Vahvajärvi
Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus

Ryk 2016
Kaavakartat, kumoamiset
Kaavakartta kohteet
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus

Hirvaskankaan asemakaavan muutos
Kaavakartta
Kaavaselostus


Maa-aineslupahakemus

22.03.2018

Sora-Manninen Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista maa-aineslupaa.

Kuulutus


Kunnanvaltuuston kokous ma 19.3.2018

13.03.2018

Kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuustosalissa
ma 19.3.2018 klo 18

Kuulutus


Keski-Suomen ELY-keskus

08.01.2018

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.-9.7.2018 välisen ajan verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Kuulutus


Kuulutus kokousajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävänä

20.06.2017

Kuulutus


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Takaisin »