Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset

10.08.2017

Julkipanokuulutus 10.8.-28.8.2017


Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen YVA-selostuksesta

01.08.2017

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lausunto pidetään nähtävänä 1.8.-4.9.2017 Uuraisten kunnan keskuksessa viraston aukioloaikana.
Lausunto on nähtävillä myös Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa http://www.ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA

Uurainen 1.8.2017
KUNNANHALLITUS

Kuulutus


Niinimäen yksityistien tiekunnan

31.07.2017

Vuosikokous pöytäkirja 


Kuulutus kokousajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävänä

20.06.2017

Kuulutus


Kutsuntakuulutus

16.06.2017

Puolustusvoimat Keski-Suomen aluetoimisto

Kutsuntakuulutus


Kunnanvaltuuston kokous ma 29.5.2017

22.05.2017

Uuraisten kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuustosalissa ma 29.5.2017

Kuulutus nro 77/2017 


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa

12.04.2017

Kuulutus nro 41/2017


Takaisin »