Julkipanoilmoitus

27.04.2017

kuulutus 54/2017


Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa

27.04.2017

Kuulutus 53/2017


Julkipanoilmoitus

26.04.2017

Kuulutus 52/2017


Julkipanoilmoitus maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa

26.04.2017

Kuulutus 51/2017


Julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevissa asioissa

26.04.2017

Kuulutus 50/2017


Julkipanoilmoitus ympäristöluvan muutosta koskevissa asiassa

26.04.2017

Kuulutus 49/2017


Tarjouspyyntö aterioiden toimittaminen Hirvasen kouluun, Hirvasen päiväkotiin ja yksityiseen päiväkoti Kädenjälkeen

24.04.2017

Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 10.5.2015 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Uuraisten kunta/ Sari Linturi-Sahlman
Virastotie 4, 41230 Uurainen

Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hilma –portaalista osoitteesta https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010608

Tarjouspyyntö

 


Tarjouspyyntö Hirvasen koulun ja Hirvasen päiväkodin siivoaminen

24.04.2017

Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 10.5.2015 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Uuraisten kunta/ Sari Linturi-Sahlman
Virastotie 4, 41230 Uurainen

Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hilma –portaalista osoitteesta https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010589

Tarjouspyyntö

 


Hoitajan työloman sijaisuus

21.04.2017

Uuraisten peruspalvelulautakunta hakee hoitajaa työloman sijaisuuteen ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018

Kuulutus nro 46/2017


Hoitajan määräaikainen toimi

21.04.2017

Uuraisten vanhuspalvelu hakee hoitajaa määräaikaiseen toimeen ajalle 15.5.2017 - 26.4.2018

Kuulutus nro 45/2017


Uuraisten rantayleiskaavamuutos

25.04.2017

Ilmoitamme Uuraisten rantayleiskaavamuutoksen kaavaehdotuksen nähtävilläolosta MRL 65§ sekä MRA 27§ mukaisesti. Kaavamateriaali on nähtävillä 25.4.-24.5.2015.

Kuulutus nro 44/2017
Indeksikartta
Kumottavat kohteet
Muutokset ehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavaselostus
Merkinnät ja määräykset
Vastineluettelo


Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutos ehdotus

25.04.2017

Ilmoitamme Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta MRL 65§ sekä MRA 27§ mukaisesti. Kaavamateriaali on nähtävillä 25.4.-24.5.2017

Kuulutus nro 43/2017 
Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS)
Havainnekuva
Asemakaavan seurantalomake
Vastineluettelo


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa

12.04.2017

Kuulutus nro 41/2017


Kunnanvaltuuston kokous 18.4.2017 klo 18.00

11.04.2017

Kuulutus nro 40/2017


Maa-aineslupahakemus

06.04.2017

Kuulutus nro 39/2017


Uuraisten kunta etsii kahta perhepäivähoitajaa

05.04.2017

Kuulutus nro 38/2017


Vesilain mukainen päätös

03.04.2017

Kuulutus nro 36/2017


Perhetyöntekijän väliaikainen toimi 3 kk

27.03.2017

Kuulutus nro 33/2017


Pöytäkirja Mursketien tiekunnan vuosikokouksesta

23.08.2016

 

Kuulutus nro 119/2016


Takaisin »