Sydän-Suomen jätelautakunta

22.02.2018

Sydän-Suomen jätelautakunnan 20.2.2018 hyväksymä TSV-jätetaksa.

Kuulutus
TSV-jätetaksa


Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous

16.02.2018

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 20.2.2018 klo 9.00.

Kuulutus


Rakennustarkastajan päätökset 14.2.-2.3.2018

15.02.2018

Kuulutus


Vanhuspalveluihin haetaan yöhoitajaa

14.02.2018

Uuraisten kunnan vanhuspalveluissa on haettavana hoitajan toimi, työskentelypaikka työsuhteen alkaessa yöhoito

Kuulutus


Tiesuunnitelma Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas - Kuorejoki

12.02.2018

Kuulutus


Rakennustarkastajan päätökset 9.2.-27.2.2018

12.02.2018

Kuulutus


Liikunta- ja urheilutoimintaan sekä nuorisotoimintaan tarkoitetut avustukset vuodelle 2018

01.02.2018

Uuraisten kunnan vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi 5.3.2018 mennessä seuraavat liikunta- ja urheilutoimintaan, sekä nuoristotoimintaan tarkoitetut avustukset vuodelle 2018

Kuulutus


Fingrid Oyj:n voimajohtotutkimukset

31.01.2018

Maanmittauslaitos on 28. huhtikuuta 2017 päätöksellään nro. MML 5210/0304/2016 myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 400 kV voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi välillä Petäjävesi - Pyhänselkä.

Kuulutus

Ote maastokartasta


Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulo

29.01.2018

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkis-tetun maakuntakaavan tulemaan voimaan.

Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

Keski-Suomen liitto

Kuulutus


Tiesuunnitelma Maanteiden 627 ja 630 kevyen liikenteen järjestelyt Uuraisten taajamassa

24.01.2018

Kuulutus

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös


Keski-Suomen ELY-keskus

08.01.2018

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.-9.7.2018 välisen ajan verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Kuulutus


Kuulutus kokousajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävänä

20.06.2017

Kuulutus


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Takaisin »