Stipendit hakuun

18.10.2018

Uurainen 150 vuotta -juhlavuosi lähenee loppuaan ja on aika katsoa ja satsata tulevaan.
 
Uuraisten Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 15.11.2018 mennessä Uurainen 150 vuotta -lahjoitusrahastosta myönnettävät STIPENDIT 2018. Sivistyslautakunta voi hakemuksesta myöntää Uuraisilla 1.1.2018 alkaen ja hakuhetkellä, kirjoilla oleville alle 29-vuotiaille henkilöille, joko opiskelija-stipendin, päätoimisesti toisen asteen ammatillisissa opintoja, korkeakoulu- ja yliopisto-opintoja suorittaville nuorille, jotka opiskelevat ensimmäistä ammat-tiin pätevöittävää tutkintoa tai harrastusstipendin, jolla tuetaan nuorten har-rastuksia tai sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävää toimintaa. Käytettävissä vuodelle 2018 on noin 5 000 euroa. Myönnettävien stipendien suuruus riippuu edellytykset täyttävien hakijoiden määrästä.
 
Hakulomake tarvittavine liitteineen tulee toimittaa Uuraisten kunnanviraston neuvontaan tai postitse ”Stipendi 2018”, Uuraisten sivistyslautakunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Hakulomake löytyy Uuraisten kunnan koti-sivuilta kohdasta asiointi/lomakkeet tai paperitulosteena Uuraisten kunnan viraston neuvonnasta.
 
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Pirkko Honkanen p. 040 585 7784  tai peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen p. 014 267 2640


Hirvivaaran merkki varoittaa todellisesta vaarasta

18.10.2018

Uuraisilta Kangashäkkiin vievälle tielle on saatu hirvivaarasta tiedottavat liikennemerkit. Pitkään Uuraisten riistanhoitoyhdistyksen taholta anomat merkit varoittavat hirvieläimistä Vihtaperän tiehaarasta 2,8 kilometrin matkalla kirkonkylään päin. Tällä tieosuudella on sattunut 2-4 hirvikolaria vuosittain, tänä vuonnakin yksi.
 
Erikoisen tyytyväinen uusiin merkkeihin on suurriistan virka-apuhenkilö (SRVA) ja Uuraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Rauno Salminen.
 
– Hirvieläinkolareiden määrä ei ole verrannollinen riistakantaan. Eräänä vuonna, kun hirviä oli paljon, tapahtui vain pari kolaria ja hirvien määrän ollessa vähäinen, jopa seitsemän törmäystä. Sattuma niittää satoa tässäkin asiassa. Tänä vuonna Uuraisilla ei ole tapahtunut henkilövahinkoja, mutta kaksi autoa on joutunut lunastukseen ja useita vaurioitunut ja 15 hälytystä on tullut kolaripaikoille, kertoo Salminen.
 
Salminen tähdentää, että kolarin sattuessa on tärkeää säilyttää rauhallisuus, ei hätäillä, eikä hätääntyä. Tietä ylittävän hirven näkyessä on heti jarrutettava pitkään, sillä hirven perästä tulee usein toinen hirvi tai sitä ajava koira. Loukkaantunut hirvi kääntyy usein takaisinpäin ja terve eläin säntää tien yli. Hirvi on nopea. Se voi yllättää autoilijan salamannopeasti: ennen kuin huomaakaan, eläin voi tulla tuulilasista suoraan syliin.
 
Myös metsäkauriit ja peurat ovat lisääntyneet ja törmäyksiä niiden kanssa sattuu yhä useammin. Pienikin yhteentörmäys voi johtaa eläimen loukkaantumiseen, eikä siitä välttämättä jää jälkiä onnettomuuspaikalle tai autoon.
 
Riistakolari on aina ilmoitettava poliisille soittamalla yleiseen hätänumeroon 112, jonka vastatessa on kerrottava onnettomuuspaikka mahdollisimman tarkasti. Hyvä olisi ladata ennakkoon älypuhelimeen gps-paikannuspalvelu. Loukkaantunutta eläintä etsitään aina. Jos se vaikuttaa terveeltä, sen annetaan mennä, ellei, se lopetetaan.
 
– Kangashäkin tien hirvivaroitusmerkkien toivotaan vähentävän onnettomuuksia. Autoilijoiden olisi syytä huomioida merkit ja keventää kaasujalkaa. Merkkejä ei suinkaan aseteta turhan takia, vaan ihmisten ja riistan turvallisuuden vuoksi. Siis hiljennä vauhtia, neuvoo Rauno Salminen.
 
 
Lisätietoja: Uuraisten RHY:n toiminnanohjaaja Rauno Salminen p. 0400 245 746


Valon kylä Uurainen

18.10.2018

Muutama viikko sitten vietettiin Valon kaupunki -tapahtumaa Jyväskylässä. Ja mitä iso edellä, sitä pieni perässä. Vaikka rahalliset resurssit ovat Uuraisilla pienemmät, nyt on tilaisuus näyttää mitä kekseliäisyydellä ja yhteisöllisyydellä saadaan aikaan.
 
– Olemme luomassa 4H:ssa lokakuun viimeisen perjantain Iltakirjasto -tapahtuman yhteyteen Valon kylä -tapahtuman. Kirjaston pihalle rakennamme nuortemme kanssa kaksi valoinstallaatiota, jotka ovat Iltakirjasto-tapahtuman ajan esillä. Haastamme perjantaina 26.10. mukaan Valon kylä -tapahtumaan niin yksityisiä ihmisiä kuin yrityksiä ja järjestöjä valaisemalla omat kodit ja toimipisteensä perjantai-iltana mitä hauskimmilla valotaideteoksilla. Näin saamme tapahtumasta koko kirkonkylää yhdistävän tekijän, kertoo 4H-toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen.
 
Nyt onkin aika alkaa rakentamaan hauskaa, hilpeää, koskettavaa, pelottavaa valoteosta pihamaalle tai ikkunaan muiden kyläläisten ihailtavaksi.
 
Lisätietoja: 4H toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen p. 044 545 3959


Uuraisten kunta ei osallistu lakkoon

18.10.2018

JHL järjestää poliittisen työtaistelun maanantaina 22.10.2018. Kyseinen työtaistelu ei kohdistu Uuraisten kuntaan. Näin ollen Uuraisten kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ruokaa tarjoillaan normaalisti kyseisenä päivänä.


Myrkytystietokeskuksen uusi ilmaisnumero käyttöön

10.10.2018

Myrkytystietokeskus on ottanut käyttöön perinteisen puhelinnumeronsa rinnalle uuden, ilmaisen, puhelinnumeron. Lokakuusta 2018 alkaen asiakkaita palvellaan myös numerossa 0800 147 111. Palvelunumero on käytössä vuorokauden ympäri. Myrkytystietokeskuksen numeroon vastaavat toksikologiaan perehtyneet erityiskoulutetut farmaseutit.

 


Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilulle lisärahoitus vuodelle 2019

04.10.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnille lisärahoitusta terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilun jatkamiseksi vuonna 2019. Lue lisää tästä.


Yrittäjän ääni kuuluviin

21.09.2018

Uuraisten kunta ja Uuraisten yrittäjät Ry avustaa ja tukee uuraislaisia yrittäjiä monin eri tavoin. Kunta on myös kiinnostunut kuulemaan yrittäjien mielipiteitä ja toiveita toiminnan kehittämiseksi.
 
Tällä viikolla lähti sähköpostikysely lähes 300 Uuraisilla toimivalle yritykselle, jolla kartoitetaan näkemyksiä yritysten kehittämistarpeista ja kunnan elinvoimapalveluista.Vastausprosentin toivotaan kohoavan mahdollisimman korkeaksi, sillä vastauksilla on aitoa merkitystä.
 
Mikäli olet yrittäjä ja et ole sähköpostia saanut, ilmoitatko sähköpostiosoitteesi Uuraisten kunnan infopisteeseen. Vastauksiasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Juha Valkama p. 014 267 2602


Kummi auttaa kokemuksen tuomalla varmuudella

21.09.2018

Toinen yrittäjille ajankohtainen asia on yrityskummitoiminnan kehittäminen Uuraisilla.Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.
 
Yrityskummit Roadshow –tapahtumassa 9.10. klo 17 Uuraisten kunnanvirastolla aiheesta ovat kertomassa aluekummi Raimo Saarinen, aluekoordinaattori Sari Laitinen, Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, sekä kunnanjohtaja Juha Valkama ja Uuraisten Yrittäjien puheenjohtaja Lea Lerkkanen.Kaikki yrittäjät ja yrittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita maksuttomaan tilaisuuteen, jossa on tarjolla myös pientä iltapalaa.
 
 
Lisätietoja: Keski-Suomen Yrittäjät, Sari Laitinen p. 040 538 4602


Kaikille avoin kuulemistilaisuus koulujen tilaratkaisuista

21.09.2018

Oppilasmäärä Uuraisilla on jatkanut kasvuaan. Esimerkiksi Koulukeskuksen oppilasmäärä kasvoi viime vuonna 26 oppilaalla, eli kokonaisen luokan verran. Tehdyillä oppilasennusteilla nykyiset opetustilat riittävät muualla paitsi Hirvasen ja Kyynämöisten kouluilla ja koulujen laajennussuunnitelmat ovat parhaillaan käsittelyssä.
 
Uuraisilla annetaan tällä hetkellä opetusta neljässä eri koulussa, mikä antaa kouluverkon kehittämiseen useita vaihtoehtoja. Tilaratkaisuissa pyritään joustavuuteen, toiminnallisuutta ja taloudellisuutta unohtamatta. Keskeisintä on tarjota hyvää opetusta nykyisille ja tuleville Uuraisten lapsille ja nuorille.  
Asian käsittely jatkuu lokakuun sivistyslautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen asia menee lopullisen käsittelyyn kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.
Sitä ennen järjestetään tiistaina 2.10. klo 18 kuntalaisten kuulemistilaisuus koulujen tilaratkaisuista.
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Juha Valkama p. 014 267 2602, peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen p. 014 267 2640


Kyynämöisten lähteen käyttökielto poistettu

21.09.2018

Kyynämöisten lähteen veden käyttökielto poistettu

Kyynämöisten lähteen veden käyttö juomavedeksi ei ole enää kiellettyä, sillä viime viikolla annettu veden käyttökielto purettiin tänään.

Uuraisten kunnassa Multiantien ja Virtasalmentien risteyksessä sijaitsevaa lähdettä koskevaa kielto annettiin varotoimenpiteenä 14.9., sillä lähteen läheisyydessä sijaitsevan Kyynämöisten vesiosuuskunnan jätevedenpumppaamolla oli sattunut ylivuoto ja jätevettä oli päässyt maaperään.

Vedestä 17.9. otetun näytteen tuloksen mukaan vesi täyttää talousvedelle annetut laatuvaatimukset tutkituilta osin, eikä lähdevesi tulosten perusteella ole saastunut jätevedellä.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto muistuttaa kuitenkin lähdevesien käyttäjiä yleisesti, että veden käyttö juomavesitarkoitukseen tapahtuu aina kuluttajan omalla vastuulla. Luonnon lähteiden veden laatu voi vaihdella esimerkiksi sääilmiöiden tai luonnon eläinten takia äkillisestikin.

Lisätietoja

- suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, p. 014 267 2625
- tekninen johtaja Janne Koskenkorva, p. 014 267 2621


Kyynämöisten lähteen vettä ei saa käyttää juomavetenä

14.09.2018

Uuraisten kunnassa Multiantien ja Virtasalmentien risteyksessä sijaitsevan Kyynämöisten lähteen veden käyttö juomavesitarkoitukseen on kielletty.

Kielto annetaan varotoimenpiteenä, sillä lähteen läheisyydessä sijaitsevan Kyynämöisten vesiosuuskunnan jätevedenpumppaamolla on sattunut ylivuoto ja jätevettä on päässyt maaperään.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto selvittää tilannetta yhdessä Uuraisten kunnan teknisen toimen ja Kyynämöisten vesiosuuskunnan kanssa.

Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa veden laadusta ja mahdollisesta kiellon poistamisesta lähteen ilmoitustaululla ja Jyväskylän kaupungin sekä Uuraisten kunnan internetsivuilla tulosten valmistuttua ensi viikon aikana.

Lisätietoja

- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380
- tekninen johtaja Janne Koskenkorva, p. 014 267 2621
- suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, p. 014 267 2625


Liikuttava kunta

14.09.2018

Uuraisilla toimii monta aktiivista järjestöä, jotka järjestävät erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Mutta yhä tärkeä tapahtumajärjestäjä yksin tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on myös Uuraisten kunta. 
Esimerkiksi torstaina 20.9. klo 10 kisataan monikymmenvuotiset perinteet omaava Koululaisten yleisurheilun kuntaottelu Multia-Petäjävesi-Uurainen.

Huomattavasti tuoreempaa trendiä edustaa Kunnan oma salibandyvuoro koulukeskuksen liikuntasalissa klo 20 – 21.30, jonne kaikki aikuiset ovat tervetulleita kuntoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Maanantaina 15.10. kunnan vapaa-aikatoimi vie väkeä patikoimaan Salamajärven kansallispuistoon Kivijärvelle. Syyslomaretkelle lähtö tapahtuu Uuraisten Matkahuollosta klo 9 ja paluu noin 16.30. Matkan hinta on 25 € ja se sisältää matkan ja eräoppaan opastuksen. Matkalaisten pitää ottaa mukaan riittävästi omaa evästä, juotavaa ja runsaasti reipasta mieltä. Sääennusteitakin kannattaa seurata ja valita sopiva asu.
Kansallispuistossa on valittavana 6,2 km tai 2,3 km reitti.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Syyspatikkaretkelle 3.10. mennessä vapaa-aikatoimistoon Pirkko Honkaselle p. 014 267 2641 tai pirkko.honkanen@uurainen.fi.

Lisätietoja tiistaisählystä kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 014 267 2602.  

Ja jotta myös tulevaisuus Uuraisilla olisi liikuttava, Liikuntapuistokyselyyn voi vastata 19.9. klo 16 saakka. Kyselyssä voit kommentoida Uuraisten keskustan ulkoliikuntapaikkojen perusteellista uudistamissuunnitelmaa ja vaikuttaa sen eri osien toteuttamisjärjestykseen.

Viime viikonloppuna Uuraisten Yrittäjät Ry retkeili paikallisen eräoppaan HyvänTähen –yrityksen Teijo Haapakosken johdolla Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Yrittäjän vapaapäivää viettivät myös Susanna ja Timo Kettunen. 


Ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta

07.09.2018

Sisä-Suomen poliisilaitos ja Äänekosken Louhinta ja Timanttiporaus Oy ilmoittavat räjäytystyön suorittamisesta. Räjäytystyömaan sijainti on Koivuahontie 64 ja työmaan arvioitu kestoaika 10.9.-30.11.2018. Räjäytystöitä tehdään maanantain ja lauantain välisenä aikana klo 8-16. Lisätiedot p. 0400 784 233.


Lapsiperheiden Ruuhkavuosiaapinen on ilmestynyt

07.09.2018

Lapsiperheiden palvelut Uuraisten alueella on nyt koottu yksiin kansiin. Ruuhkavuosiaapinen on jaettu Paikallisuutisten välissä kuntalaisille, mutta mikäli se on jo ehtinyt kadota, voi sen lukea tästä.

 


Metsään meni tämäkin kisa!

06.09.2018

Viime viikonloppu toi Uuraisille peräti kaksi uutta Suomen mestaria, kun Keijo Sivill ja Reijo Rokkamäki kävivät poimimassa metsätaidon mestaruudet Kauhajoelta. Sivill henkilökohtaisesta kisasta ja Rokkamäki yhtenä MHY Keski-Suomen kakkosjoukkueen neljästä jäsenestä, muut olivat Keijo Sivill, Kristiina ja Jussi Palo.
 
Kokemusta sekä 48-vuotiaalla Keijo Sivillillä, että 76-vuotiaalla Reijo Rokkamäellä on metsätaitokisoista roppakaupalla ja nyt Suomen mestaruudet kruunaavat pitkät urat. Rokkamäki teki kilpailusuorituksensa vieläpä flunssaisena.
 
 – Tämä on hieno juttu Keski-Suomelle. Toivottavasti metsätaidon harrastajiksi saadaan uutta nuortakin väkeä, kommentoi Sari Haapamäki Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta.
 
 
Lisätietoja: Keijo Sivill p. 050 349 5669, Reijo Rokkamäki p. 040 729 2528.


Sari ehdolle eduskuntaan

06.09.2018

Uuraisten työväenyhdistys esittää Sari Rimmiä (sd.) eduskuntavaaliehdokkaaksi. 47-vuotias Rimmi on toiminut kuluvan kauden Uuraisten kunnanvaltuuston puheenjohtajana.
– Pienestä kunnasta saa hyvät eväät isommille areenoille, koska täällä pitää paitsi hoitaa oma tonttinsa, myös tietää laaja-alaisesti asioista. Kovin kapea-alaiseen tai -katseiseen erikoistumiseen ei ole varaa.
 
Eduskunta ei ole Rimmille vieras paikka, vaikka hän ensi kertaa ehdokkaana onkin. 2000-luvun alussa hän toimi Susanna Huovisen eduskunta-avustajana. Kohti vaaleja hän lähtee avoimin mielin. – Projekti on tärkeä ja varmasti antoisa, oli tulos sitten mikä tahansa. Tämä antaa esimerkiksi loistavia mahdollisuuksia verkostoitua, mikä on aina hyvä asia, hän sanoo.
 

Omasta jaksamisesta vaalirumban pyörityksessä Sari Rimmi aikoo pitää huolta elämällä aivan tavallista elämää, nukkumalla riittävästi ja ulkoilemalla. Viime lauantaina hän myi kaappiensa aarteita Uuraisten peräkonttikirppiksellä ystävänsä Kristiina Bromanin kanssa.


Hyvää työtä!

06.09.2018

Uuraisten kunnanhallitus valitsee henkilöstöohjelman mukaisesti vuosittain johtoryhmän esityksestä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä erinomaista tulosta, asiakaspalvelua tms. tehneen työyksikön, ammattiryhmän, osaston tai joukon henkilökuntaa, joka palkitaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan.
 
Viime vuonna parastaan pistivät teknisen toimen suorittava porras, eli kiinteistönhoitajat, työnjohtaja, LVI-asentaja ja kentänhoitaja. Perusteluna valinnalle oli, että teknisen työntekijät ovat hoitaneet työnsä kiitettävästi sekä sopeutuneet sujuvasti organisaatiomuutoksiin. Teknisen työntekijät ovat myös osoittaneet valmiutta ottaa vastaan uusia ja vastuullisia työtehtäviä. Tyky-seteleillä palkitseminen ja kunniakirjan luovutus tapahtui henkilöstökokouksessa 29.8.
 
 
Lisätietoja kunnanjohtaja Juha Valkama p. 014 267 2602. 


Kelan yhteispalvelupisteen toiminta päättyy 30.9.2018

04.09.2018

Uuraisten kunnanviraston aulassa olevan Kelan yhteispalvelupisteen toiminta päättyy 30.9.2018 käytön vähäisyyden vuoksi.

Tiedote 


Uuraisten sarjalippu

31.08.2018

Uuraisten sarjalipulla voi matkustaa lipun voimassaoloaikana, sillä matkaosuudella, jolle lippu on hankittu. Lippujen myynti alkaa maanantaina 3.9.2018.

 • 40 matkan sarjalippu on voimassa 60 päivää ostopäivästä.
 • Lippua myydään vain Uuraisten kunnan asukkaille.
 • Sarjalipulla voi maksaa myös muiden matkustajien matkoja.
 • Käyttäjältä ei peritä muita erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuorolisää, yövuorolisää tai maksua lastenvaunujen kuljettamisesta.
 • Uuraisten sarjalippu on henkilökohtainen ja sitä ostettaessa täytyy todistaa henkilöllisyys passilla, poliisin myöntämällä henkilötodistuksella tai ajokortilla.

Lisätietoja

https://www.matkahuolto.fi/fi/aikataulut-ja-liput/bussiliput/tyomatkaliput/uuraisten-sarjalippu/#.W4j3Qc4za72


Kirjallisuuspiiri Uuraisten kirjastolla

31.08.2018

Jyväskylän kansalaisopiston esitteestä puuttuu Uuraisten kirjastolla syksyllä kokoontuva kirjallisuuspiiri. Kirjallisuuspiiri järjestetään joka toinen maanantai 10.9. alkaen. Ilmoittautumiset kansalaisopistoon.


Asiakasohjaaja neuvoo ja ohjaa!

29.08.2018

Kokeiluaikaa on jatkettu!


Nyt mukaan musisoimaan!

24.08.2018

• MUSAMAJA 6 kk-6-vuotiaille
• VALMENTAVA MUSAPAJA 1-3-luokkalaisille
• KUORO 1-6-luokkalaisille
Uuraisten koulukeskuksella
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Ala-Keiteleen musiikkiopisto akmo.fi

Nyt mukaan musisoimaan!


Nuori uuraislaisyrittäjä menestyi karhunveistokisoissa

24.08.2018

Tapio Vääräsmäki Uuraisten Höytiältä sijoittui hopealle Ilomantsissa viikonvaihteessa käydyssä karhunveiston mestaruuskilpailussa. Tapion aihe oli perinteinen, koskessa nousevia lohia tavoitteleva, kokonaan moottorisahalla tehty karhu, nimenä ”Kynsi koski”. Työtä kiiteltiin taidokkaasta levollisuudesta, dynaamisuudesta ja kolmiulotteisesta hahmottamiskyvystä. Työ jäi Ilomantsiin, joka aikoo kerätä kokoelmiinsa 1000 karhua ja tulla näin tunnetuksi karhupitäjänä.
 
Tapio piti kisaa korkeatasoisena. Hänellä oli kuitenkin selkeänä mielessä aihe, jota aikoi toteuttaa. Kaksipäiväinen kisa oli koko ajan täyttä työtä teemana Villi luonto. Maaseudun sivistysliiton järjestämässä kisassa oli 24 osallistujaa ja yleisöä 7000. Voitto meni venäläiselle veistäjälle. Lokakuussa vuorossa ovat moottorisahaveiston SM-kisat.
 
 
Tapion kotona veistämä karhu. Nuori yrittäjä tekee veistosten lisäksi hirsikehikoita. Iisakki-poikakin osaa tehdä jo jousipyssyn.


Uuraisilla kouluihin pohditaan lisätilaratkaisuja

24.08.2018

Uuraisten perusopetuksen strategiatyöryhmä on selvittänyt Uuraisten koulujen lisätilatarvetta tuleville vuosille. Strategiatyöryhmä perustettiin talvella 2018 tarkoituksenaan kartoittaa uusien oppilas- ja väestöennusteiden pohjalta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulevaisuutta Uuraisten kunnassa.
 
Strategiaryhmä esitteli arvioitaan kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 15.8.2018. Esitysten ja tilaisuudessa käytyjen keskustelujen pohjalta Uuraisten kunta ryhtyy selvittämään lisätiloja Hirvasen ja Kyynämöisten kouluille. Lisätilan tarve johtuu tulevien vuosien oppilasennusteista, jotka lupaavat kasvua kunnan oppilasmääriin. Hirvasen koululla lisätilan tarve on akuutti, oppilaat tarvitsevat lisää opetustilaa jo 2019 syksyllä. Lisätilojen tarve huomioidaan talousarvion 2019 valmistelussa. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa 5.9.2018 pidettävässä kokouksessaan ja kunnanhallitus 17.9.2018 pidettävässä kokouksessaan. Valtuustoon asia viedään syyskuun lopussa. 
 
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 014 267 26 02
talous- ja hallintopäällikkö Helena Vuopionperä, p. 014 267 2610
peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, p. 014 267 2640
tekninen johtaja Janne Koskenkorva, p. 014 267 2621
 
 
Hirvasen uuden koulun vihkiäisiä vietettiin vain vuosi sitten. Kunnanjohtaja Juha Valkama ja rehtori Pekka Uljas totesivat jo tuolloin, että yhtään hukkaneliötä ei olla rakennettu.


Syystori aloittaa syyskuun

17.08.2018

Uuraisten Yrittäjien perinteinen, sadonkorjuuteemainen Syystori järjestetään lauantaina 1.9. klo 10 - 14. Tori-isäntänä mukavia jutustelee ja laulelee Jukka Ohra-aho. Myös martat tulevat esittelemään toimintaansa, mutta sieninäyttely jäänee tältä vuodelta sattuneesta syystä väliin. Toripaikkavarauksia voi tehdä Markku Karppiselle, p. 044 745 2815 tai Taru Rytköselle p. 0400 842 296.
 
Samaan aikaan ostaa ja myydä voi myös Peräkonttikirppiksellä Loukkumäen kirpputorin viereisellä aukiolla. Peräkonttikirppis on kaikille avoin ja ilmainen myyntitilaisuus, jolla ei ole varsinaista järjestäjää. Jokainen myyjä huolehtii itse myyntipisteestään ja siivoaa luonnollisesti myös jälkensä.
 
 
 


Avaruutta Aittovuoreen

17.08.2018

Aittovuoren liikunta-alueella hiihdetään, lenkkeillään, ajetaan maastopyörällä ja heitetään frisbeetä. Sekä nautitaan luonnosta ja metsäisistä maisemista. Maisema alkaa olla hiukan liiankin metsäinen ja on tullut aika hillitysti vähentää puustoa. Edellisen kerran puuta Aittovuoresta on otettu noin 15 vuotta sitten. Toimenpiteitä tehdään kunnan omistamalla alueella noin viiden hehtaarin alalla.
- Ensimmäiseksi pyritään kaatamaan väylän varrella olevat ylimääräiset puut ja pusikot ennen lumien tuloa, jotta aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa hiihtäjille, kertoo metsäasiantuntija Markus Laivamaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta. Syksyn kelit luonnollisesti hiukan vaikuttavat korjuuajankohtaan.
 
Lumen tultua töitä jatketaan harventamalla. Reitin korkeimmilta kohdilta avataan harvennushakkuilla näkymää järvelle. Myös frisbeegolfradan väyliä avataan hieman, Laivamaa kertoo.
- Lähtökohtana on saada lähivirkistysalue entistä parempaan ja toimivampaan kuntoon, toki myös metsänhoidolliset näkökulmat otetaan huomioon.
 
Aittovuoreen on tehty luontoarvojen selvitys vuonna 2012. Metsä on hyvin kuusivaltaista.
- Havaitut pesäpuut luonnollisesti säästetään, myös jyrkimmät rinteet jäävät aivan käytännön syistä luonnon tilaan, hän jatkaa. Myös turvallisuus on tärkeä näkökulma kun virkistysaluetta kunnostetaan. Esimerkiksi valaistus kärsii jo hiukan liian tiukasta puustosta ja oksia ja roskia saattaa lennellä ladulle.

Harvennusten jälkeen Pikku-Kuukka vilkkuu hieman enemmän puiden välistä, näyttää Markus Laivamaa.


Kyynämöisten lähteen käyttökielto poistettu

16.08.2018

Kyynämöisten lähteen veden käyttökielto poistettu

Kyynämöisten lähteen veden käyttö juomavedeksi ei ole enää kiellettyä, sillä viime viikolla annettu veden käyttökielto purettiin tänään.

Uuraisten kunnassa Multiantien ja Virtasalmentien risteyksessä sijaitsevaa lähdettä koskevaa kielto annettiin varotoimenpiteenä 8.8., sillä lähteen läheisyydessä sijaitsevan Kyynämöisten vesiosuuskunnan jätevedenpumppaamolla oli sattunut ylivuoto ja jätevettä oli päässyt maaperään.

Vedestä 9.8. otetun näytteen tuloksen mukaan vesi täyttää talousvedelle annetut laatuvaatimukset tutkituilta osin, eikä lähdevesi tulosten perusteella ole saastunut jätevedellä.

Ympäristöterveydenhuolto muistuttaa kuitenkin lähdevesien käyttäjiä yleisesti, että veden käyttö juomavesitarkoitukseen tapahtuu aina kuluttajan omalla vastuulla. Luonnon lähteiden veden laatu voi vaihdella esimerkiksi sääilmiöiden tai luonnon eläinten takia äkillisestikin.

Lisätietoja

- suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, p. 014 267 2625
- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380


Liikkuva minä- ryhmä

16.08.2018

Hyvinvointia ja liikkumisen iloa yli 60-vuotiaille

Innostavaa ja motivoivaa yhdessäoloa:

* tietoa sekä keskustelua liikunnasta ja hyvinvoinnista
* vaihtuvina teemoina mm. tasapaino, voimaharjoittelu, ravitsemus
* liikuntakyvyn testausta ja liikuntasuunnitelman tekoa
* jokaisella kerralla liikutaan yhdessä
* tarjolla pientä iltapalaa 2,- / kerta

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kello 18:00 – 19:30 kunnanviraston valtuustosalissa (os. Virastotie 4).
Kokoontumiskerrat 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 24.10., 31.10., 7.11.

Katso esite tästä: Liikkuva minä- ryhmä


Aika turvata jälleen koulutiet!

15.08.2018

TIEDOTE

Pieniä koululaisia alkaa jälleen näkyä katukuvassa, joten viimeistään nyt on syytä olla tarkkana liikenteessä ja antaa lapsille riittävästi tilaa. Lapset kulkevat koulumatkojaan useimmiten kävellen ja pyörällä, mikä ilmenee Liikenneturvan 2017 teettämästä tutkimuksesta. Nyt siis kännykät piiloon ja silmät kohti suojateitä!

Ota Liikenneturvan haaste vastaan ja tee omalta osaltasi koulutiestä turvallinen! Valitse suosikkisi – tai vaikka kaikki – kokeilu muuttuu tavaksi kuin huomaamatta.

 1. Ajan koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.
 2. Annan tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
 3. Kun valot vaihtuvat keltaisiksi, pysähdyn, en kaasuta.
 4. Ajan valppaana eritoten koulujen läheisyydessä, jotta varmasti huomaan pienimmätkin koululaiset.

© Liikenneturva 2018 (alkuperäinen kuva täällä: https://www.flickr.com/photos/liikenneturva/43081131634/in/photostream/)


Lisätietoja


Tieto lapsiperhepalveluista yksiin kansiin

09.08.2018

Uuraisilla on tekeillä lapsiperheiden palvelut yhteen kokoava esite, josta julkaistaan sekä paperi- että nettiversio. Esite kokoaa yhteen kunnan, seurakuntien, yksityisten ja yhdistysten tarjoamat palvelut yhteystietoineen. Materiaaleja kerää koulukuraattori Hanna-Mari Saarelainen kunnasta. Esitteen valmistus liittyy myös Uuraisten MLL:n  Aikuisten oikeesti - ruuhkavuosissa rämpivien vanhempien hyvinvointihankkeeseen, jossa yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu ”Ruuhkavuosiaapisen” luominen.
 
Mikäli edustamallasi yhteisöllä on lapsiperheille suunnattua toimintaa, niistä kannattaa pikimmiten ilmoittaa sähköpostilla Hanna-Marille.
 
 
 


Turvallisesti koulutielle

09.08.2018

Koulujen alkaminen tuo paljon kokemattomia lapsia liikenteeseen. Aikuisen vastuulla on varmistaa turvallinen koulutie. Koulutien aloittaa tänä vuonna 61 000 ekaluokkalaista.
 
Uuraisilla koulut alkavat ensi tiistaina ja aamupuuron jälkeen repun selkäänsä nakkaa noin 600 koululaista. Heistä puolet on koulukyydityksen piirissä.

– Meillä on vireät kylät ja salliva rakentaminen, mikä tarkoittaa, että asutusta on koko kunnan alueella. Se lisää koulukuljetusten määrää, mutta vielä enemmän se lisää kunnan elinvoimaisuutta, sanoo peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen.
 
Koulukyydin tarvetta ei nykyään enää arvioida pelkän kilometrimäärän perusteella, vaan huomioon otetaan vahvasti myös esimerkiksi turvallisuus. Turvallisuutta arvioimaan puolestaan on kehitetty valtakunnallinen työkalu Koululiitu, joka pyrkii olemaan objektiivinen laskentamenetelmä, joka asettaa lapset tasavertaiseen asemaan muuntamalla heidän koulumatkansa vaarallisuuden matemaattisesti mitattavaan muotoon.

– Arvioimme Uuraisilla Koululiitua käyttäen koulumatkojen turvallisuutta lukuvuosittain, sekä aina kun tulee tarvetta. Tarvittaessa käymme paikan päällä. Tänä vuonna valmistuvat kevytväylät lisäävät merkittävästi niiden varrella asuvien liikenneturvallisuutta ja Hirvasen koulun paikan vaihtuminen toi pientä vähennystä kyydittävien osuuteen, mutta suuria muutoksia koulukyytien määriin ei tällä yhdyskuntarakenteella ole tulossa, Nykänen kertoo.

Koululiitu ottaa huomioon muuttujina arkivuorokausiliikenne- ja raskaan liikenteen määrät, nopeusrajoitukset, tien ja pientareen leveydet, päällystelajin, tien liikenneverkollisen aseman, kunnossapito- ja toiminnallisen luokan, valaistuksen, näkemäprosentin sekä kevyen liikenteen väylät.
 
Koululiitu on kuitenkin vain yksi menetelmä arvioida koulukuljetuksen tarvetta. Ohjelma ei huomioi lasten yksilöllisiä eroja eikä matkan rasittavuutta ja pelottavuutta muutoin kuin liikenteen lähtökohdista. Muut seikat arvioidaan tapauskohtaisesti. Myös saattoliikenne on joidenkin koulujen pihoilla niin vilkasta, että se aiheuttaa omat riskinsä. Lasta viedessä auto on syytä pysäyttää niin, ettei sitä joudu lähtiessä peruuttamaan. Auton taakse jää helposti isompikin lapsi piiloon.
 
Esimerkiksi tämä tieosuus noin kilometrin päässä Höytiän koulusta on Koululiitua apuna käyttäen määritelty liian vaaralliseksi 1-3-luokkalaisten kävellä tai pyöräillä kouluun.
 


Kelan yhteispalvelusopimuksen päättymisilmoitus 1.10.2018 alkaen

01.06.2018

Kansaneläkelaitos (Kela) on irtisanonut Uuraisten kunnan kanssa tehdyn yhteispalvelusopimuksen 1.10.2018 alkaen asiointien vähäisyyden takia.

Uuraisten kunnan yhteispalvelun asiakasmäärä on ollut Kelan apudiaarin perusteella vuodelta 2017 vähäistä. Asiakkaat ovat ohjautuneet muihin palvelukanaviin kuten verkko- ja puhelinpalveluun sekä puhelinajanvarauksiin sekä käyvät lähellä sijaitsevissa kansaeläkelaitoksen toimistoissa Saarijärvellä, Äänekoskella ja Jyväskylässä.

Uuraisten Kelan yhteispalvelupiste (asiointipiste) on suljettuna 2.7. – 27.7.2018.

1.6.2018 tiedote


Juhlavuoden kunniaksi kaikki tontit -15%

31.05.2018

Uuraisten juhlavuoden kunniaksi kaikki tontit -15%. Alennus lasketaan ilmoitetuista hinnoista.

Katso ilmoitus tästä.


Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

24.05.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

 • henkilötietojen käsittelyn ja lainmukaisuuden painottaminen
 • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
 • avoimen informoinnin lisääminen

Kunnalla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Uuraisten kunnan tietosuojavastaavana toimii asianhallinta- ja palvelusihteeri Irja Penttinen, tietosuojavastaava@uurainen.fi.


Kirjasto kotiin

27.04.2018

Uuraisten kirjastolla on aina tarjota jotain uutta, kuten Kirjasto kotiin –palvelu. Sillä tarkoitetaan kirjastopalveluiden tuottamista niille uuraislaisille, jotka eivät esim. korkean iän, liikuntaesteen tai sairauden takia pysty itse asioimaan kirjastossa. Palvelulla pyritään turvaamaan kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää kirjaston palveluja.
 
Kirjastosta saa lainaan kirjoja, myös isotekstisiä, lehtiä, äänikirjoja, musiikkiäänitteitä tai elokuvia. Käytettävissä on Uuraisten kirjaston kokoelmien lisäksi koko Keski-kirjastojen aineistot. Kirjasto kotiin -palvelu on maksutonta, henkilökohtaista ja asiakaslähtöistä.

Kirjaston henkilökunta kokoaa kirjakasseja asiakkaan toivomusten mukaan ja Lukuystävä Liisa toimittaa ne perille sekä tarvittaessa kertoo myös kirjaston muista palveluista. Myös asiakkaan oma edustaja voi noutaa kirjakassit suoraan kirjastosta. 
 
Laina-aika on 1 kk. Lainat voi tarvittaessa uusia puhelimitse suoraan kirjastoon.
 
Lisätietoja Kirjasto kotiin -palvelusta saa Lukuystävältä, kirjastosta p. 014 267 2650 tai sähköpostitse kirjasto@uurainen.fi
 
 
Kirjastossa on yleensä aina myös esillä joku mielenkiintoinen näyttely. Tällä kertaa vitriinissä on Tikusta asiaa. Esillä on Anita ja Jukka Pihlaisen valtaisa tulitikkuaskien etikettinäyttely.


150-vuotiasta voi juhlia niin monin tavoin

13.04.2018

Ei yhtään kuukautta, ettei 150-vuotiasta Uuraista juhlistettaisi jotenkin. Huhtikuussa se tehdään sävelin ja sanoin.
 
Yli 20 vuotta kuntalaisia viihdyttänyt kansalaisopiston kuoro Uuraisten Viihdelaulajat juhlistaa synttärisankaria esiintymällä yhdessä käsikello-orkesteri Clarabellan ja ukuleleorkesteri Jykylelen kanssa seurakuntakodilla ensi sunnuntaina. Konsertin teemana on tunnelmallisesti Sinun kanssasi…
 
-Meitä on monta esiintyjää ja olemme yhdessä ahkeroineet talven. Siitä syntyi tällainen yhteisyyttä korostava nimi, kertoi kuoronjohtaja Sari Eirtola-Loukola, joka johtaa myös käsikello-orkesteria.
 
Konsertti koostuu kevyistä iskelmistä. Kuullaan mm. laulut Sydän rakastaa, Mandoliinimies, Sinun kanssasi tähtisilmä ja kansanlaulusikermä, sekä seurakuntakodin tunnelmaan hyvin sopiva Mua siipeis suojaan kätke. Kuoro laulaa sekä erikseen, että orkestereiden säestyksellä ja niiden sävelkulkua kuullaan myös erillisinä. Loppuhuipentumana raikuu Uuraisten laulu. Yhteisharjoituskin on pidetty. Ukuleleorkesteria johtaa Jyrki Loukola.
 
Sari Eirtola-Loukola on kuoron uusi ohjaaja ja vastannut opetuksesta nyt vuoden.
 
-Tämän porukan kanssa on ollut mahtavaa harjoitella ja työ on ollut minullekin suuri elämys, vastaa Sari.
 
Kuorossa laulaa kymmenen naista. – Ilomielin kaivataan uusia laulajiakin, mutta niitä ei vain tunnu löytyvän, vaikka meillä on mahtava porukkahenki ja läpeensä iloinen meininki, sanoo koko ajan kuorossa laulanut Tuula Rokkamäki.
Ensi viikon torstaina on Uuraisten MLL:n paikallisyhdistyksen lahjan vuoro. Se on suunnattu erityisesti ruuhkavuosissa rämpiville, joita Uuraisilla onkin paljon.
 
Armoa arkeen –tapahtumaan Uuraisten koulukeskukselle saapuu psykoterapeutti, blogisti ja tietokirjailija Maaret Kallio. Ennen häntä lyhyet puheenvuorot käyttävät peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, jolla on paljon kuntansa kokoa laajempi näkemys ja kokemus suomalaisesta perusturvasta ja kirkkoherra Antti Toivio, tällä kertaa kolmen lapsen isän roolissa.
 
Aikuisten oikeesti -hanke on jo lunastanut paikkansa ja osoittanut, että jaksaminen ja riittäminen ovat tämän ajan isoja kysymyksiä ja erityisesti silloin kun eletään elämän keskipäivää. Ruuhkavuodet ovat antoisia, mutta myös koettelevia.
 
– Minusta on hyvä muistaa, että arki on ratkaisevaa ja että tavallinen arki riittää. On hyvä pysähtyä miettimään, mitä omasta lapsuudestaan muistaa. Harva muistaa suuria ja merkittäviä tapahtumia, vaan pieniä hauskoja asioita. Muistan kuinka katsottiin yhdessä Reinikaista ja saunan jälkeen sai lasillisen jaffaa, Maaret Kallio sanoo.
 
 
 
Kuun lopussa juhlitaan vielä kaikkein arvostettavimpia uuraislaisia. Kansallista Veteraanipäivääkin 27.4. juhlitaan yhdessä musiikkihetken merkeissä Uuraisten seurakuntakodilla. Musiikista vastaavat Jyrki Paananen ja Jusa Savolainen. Luvassa on myös koululaisten ja ikäihmisten ajatusten vaihtoa, sekä kunnan ja seurakunnan puheenvuorot, sekä tietenkin kahvitarjoilu.
 
Kyyditysapua tilaisuuteen tarvitsevien toivotaan ottavan yhteyttä Uuraisten vapaa-aikatoimistoon 24.4. mennessä p. 014 267 2641. Kyyditysavun tarjoaa LC-Uurainen.
 


Positiivista kasvua

29.03.2018

Uuraisten kunnan tilinpäätös on valmistunut, eikä se ole ollenkaan hassumpaa luettavaa.
 
Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikate muodostui noin 1,6 miljoonaa euroa positiiviseksi. Se on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin arvioitiin. Siihen vaikutti eritoten se, että veroja tuloutui kunnan kassaan arvioitua enemmän.
 
- On tosi tärkeää, että vuosikate oli puoli miljoonaa isompi, jolla kyettiin kattamaan kunnan investointeja. Jo talousarviovaiheessa tiedostettiin, että rahoitustarve on mittava. Alkuperäiseen investointiosaan verrattuna investoinnit maksoivat yli 800 000 euroa enemmän. Investointien netto oli lopulta n. 3,6 miljoonaa euroa eli miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2016. Investointien kattamiseen piti hakea valtuustolta valtuuksia lisävelan ottamiseen, kertoo kunnanjohtaja Juha Valkama blogissaan. Kunnan velkamäärä asukasta kohden on nyt 3831 euroa.
 
Hirvasen uuden koulun rakentaminen oli vuoden 2017 investointikohteista aivan keskeinen. Kunta investoi myös kadunrakentamiseen, joista merkittävänä kohteena oli osallistuminen keskustaajaman kiertoliittymän ja tiehankkeen toteutukseen. Kiertoliittymään lensi syksyllä 2017 Kuukan Kurki, Uuraisten uusi maamerkki.
 
Kunnan tuloverokertymä oli 9,65 miljoonaa euroa, joka on noin 150 000 euroa muutetun talousarvion tuloverokertymää parempi. Kunnan osuus yhteisöverokertymästä, noin 0,6 miljoonaa euroa oli n. 71 500 euroa ennakoitua parempi. Kiinteistöverot toteutuivat arvioidun mukaan. Käyttötalouden toimintakuluissa ja -tuotoissa pysyttiin budjetissa ja muutettu talousarvio alitettiin 237 000 eurolla.
 
- Käyttötalouden kokonaisuuden koordinoinnissa onnistuimme. Toimintakatteen netto myös pieneni tilinpäätöksestä 2016. Työn takana oli koko kuntaorganisaation osaaminen ja ammattitaito työntekijästä valtuutettuun, Valkama päättää.
 
Lisätietoja: Juha Valkama p. 014 267 2602


Kirri-Tikkakoski –moottoritie tuo apuja Uuraisillekin

22.02.2018

Mikäli Kirri-Tikkakoski -moottoritiehanke toteutuu suunnitellusti, Uuraisilta Jyväskylään hurautetaan tulevaisuudessa kätevämmin ja tietenkin myös toiseen suuntaan.
 
Uusi liittymä lähtee Uuraisilta päin tullessa hieman ennen nykyistä Autiokankaantien liittymää ja nelostielle saavutaan uuden Puuppolan eritasoliittymän kautta nykyisen Puuppolankoskentien pohjoispuolelle. Tästä matka jatkuu kohti Jyväskylää uutta moottoritietä pitkin.
 
Moottoritielle rakennetaan kaikkiaan neljä uutta eritasoliittymää, jotka ovat E2 Lintukankaan, E3 Puuppolan, josta rakennetaan siis uusi maantieyhteys Uuraisten suuntaan, E4 Tikkakosken ja E5 lentokentän eritasoliittymät. Nykyisen Kirrin eritasoliittymän E1 rampit sovitetaan uuteen moottoritiehen. Lisäksi parannetaan Vehniäntien maantien 6375 tasoliittymä. Moottoritielle rakennetaan rinnakkaistie paikalliselle ja hitaalle liikenteelle. Nykyinen nelostie jää rinnakkaistieksi Kirrin ja Matinmäentien väliseltä osuudeltaan ja uusi rinnakkaistie rakennetaan moottoritien itäpuolelle Matinmäentien ja Vehniäntien välille.
 
Alustavan suunnitelman mukaan yhteensä 139 miljoonan euron moottoritiehankkeen rahoitus ja rakentaminen jakaantuvat monelle eri vuodelle. Kovimman rakentamisen aika lienee vuosina 2019-2021. Lopullisesti valmista pitäisi olla vuonna 2022.
 


Uuraislaisia enemmän kuin koskaan

16.02.2018

Ylläoleva otsikko on voitu kirjoittaa jo lähes jokaisen väkilukujulkistuksen yhteyteen parinkymmenen vuoden ajan. 
 
Tilastokeskus julkaisi eilen vuoden 2017 väestötiedot ja Keski-Suomen liitto laati niistä maakunnan tietoja kuvaavat käyrät ja käppyrät.
 
Viime vuonna Uuraisten väkiluku kasvoi 0,8 %, eli 31 henkilöllä. Luku on uuraislaisittain suorastaan vaatimaton, mutta maakuntakisassa sillä irtoaa pronssisija Muuramen ja Jyväskylän jälkeen. Näiden kolmen lisäksi ainoastaan Laukaa on pystynyt kasvattamaan väestöään. Kaikkialla muualla Keski-Suomessa väki vähenee.
 
Uuraislaisia on nyt 3748 ja reilusti joka neljäs meistä on alle 15-vuotias. Lasten ja nuorten 26 % osuus on Keski-Suomen korkein ja vastaavasti 65 vuotta täyttäneiden 19 % osuus maakunnan kolmanneksi matalin Jyväskylän ja Muuramen jälkeen.
 
Uurainen voi olla ylpeä myös alhaisesta työttömyydestään. Koko vuoden työttömyysasteen keskiarvo on kunnassa Muuramen jälkeen toiseksi matalin, 10,7 %, alennusta edellisvuoteen 2,9 prosenttiyksikköä.
 
Työpaikkapendelöinti kuntaan ja kunnasta ulos on vilkasta. Uuraisten ulkopuolella töissä käyvistä 60 % suuntaa Jyväskylään. Uurainen on selkeästi asuinkunta, työpaikkaomavaraisuus on Petäjäveden jälkeen maakunnan toiseksi matalin (60 %) mutta Uuraisilla myös käydään töissä. Vajaa 40 % Uuraisilla työskentelevistä saapuu tänne muualta.
Lisätietoja kunnanjohtaja Juha Valkama 014 267 2602.


Uurainen 150 -juhlavuoden julkaisu

15.02.2018

Myynnissä Uuraisten kunnanvirastolla
Virastotie 4

Myyntihinta 30,00 €  (sis. alv 10%)


Keisarikunta aloitti juhlavuoden

04.01.2018

 
Uuraisten 150-vuotisjuhlavuosi alkoi komealla ilotulituksella. 

 
Olet meille sä sentään kallis,  
soi sielussa riemuiten. 
Sulle syömmemme kaikkensa sallis,
kotiseutumme Uurainen. 

 
Aikakaudet kohtasivat, kun Heikki Kumon ja Rafael Varhan 1940-luvun alussa luoma teos Uuraisten laulu laulettiin kännykkälamppujen valossa uudenvuoden yönä Uuraisten urheilukentällä. Juhlan puhepuolesta vastasivat kunnanjohtaja Juha Valkama ja kirkkoherra Antti Toivio. 

Uudenvuodenyön tapahtuma keräsi väkeä satamäärin.


Takaisin »