Multian Nikaran tuulivoimahankkeen YVA-menettely

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Nikaran alueelle Multialle. Nikaran tuulivoimapuistoon tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 29 tuulivoimalaa.

Nikaran alueen tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä (MRL 9 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Hankkeeseen voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

Hankkeen YVA-menettely

www.ymparisto.fi/nikarantuulivoimahankeYVA

YVA-yhteysviranomaisen lausunto Multian Nikaran tuulivoimahankkeen OAS- ja YVA-suunnitelmasta (1.7.2020)

Multian kunta:

https://multia.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/nikaran-tuulivoimaosayleiskaava

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Yhteismenettelystä vastaavana toimii Multian kunta.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 029 502 4760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaavana Energiequelle Oy, Atte Lohman, p. 050 412 0392, lohman@energiequelle.fi

YVA- ja kaavakonsulttina Sitowise Oy, Heini Passoja, p. 050 370 7513 / Timo Huhtinen, p. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue