Hirvaskankaan osayleiskaavan osittainen kumoaminen

Uuraisten kunnanhallitus on 14.3.2022 päättänyt käynnistää Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen osittaisen kumoamisen Hirvaskylän alueella. Kaavahanke liittyy Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnistämään valtatie 4:n yleissuunnitelmatyöhön. Yleiskaavan osittaisen kumoamisen päätavoitteena on mahdollistaa yleissuunnitelman hyväksyminen maakuntakaavan perusteella ilman yleiskaavasta johtuvaa estettä.

Tapahtumat:

VIREILLETULO:

Kaavatyö tulee vireille 24.3.2022. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.3.-25.4.2022 välisenä aikana Uuraisten kunnanvirastolla osoitteessa Virastotie 4, Uurainen. Lisäksi asiakirja on luettavissa alla olevasta linkistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 25.4.2022.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue