Hirvaskankaan osayleiskaavan osittainen kumoaminen

Uuraisten kunnanhallitus on 14.3.2022 päättänyt käynnistää Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen osittaisen kumoamisen Hirvaskylän alueella. Kaavahanke liittyy Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnistämään valtatie 4:n yleissuunnitelmatyöhön. Yleiskaavan osittaisen kumoamisen päätavoitteena on mahdollistaa yleissuunnitelman hyväksyminen maakuntakaavan perusteella ilman yleiskaavasta johtuvaa estettä.

Tapahtumat:

EHDOTUSVAIHE:

Kaava-aineisto asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten 30.11.2022 – 10.1.2023 Uuraisten kunnanvirastolle sekä näille verkkosivuille. Kunnanvirastolla aineistoon voi tutustua viraston aukioloaikoina.

Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen

Ehdotusvaiheen kaava-aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 10.1.2023 osoitteeseen Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi (lomalla 15.12.2022 – 1.1.2023)


VALMISTELUVAIHE:

Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville 12.10.-11.11.2022 väliseksi ajaksi. Asiakirjoihin voi tutustua näillä nettisivuilla sekä Uuraisten kunnanvirastolla.

Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 11.11.2022 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi


VIREILLETULO:

Kaavatyö tulee vireille 24.3.2022. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.3.-25.4.2022 välisenä aikana Uuraisten kunnanvirastolla osoitteessa Virastotie 4, Uurainen. Lisäksi asiakirja on luettavissa alla olevasta linkistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 25.4.2022.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue