Kauppakorttelin asemakaavamuutos

Kauppakorttelin asemakaavamuutosta koskeva suunnittelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen 24.5.2021 tekemällä päätöksellä. Kaavatyö liittyy elinvoimahankkeeseen, jossa kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2021 Osuuskauppa Keskimaan yhteistyökumppanikseen hankkeeseen.

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi aluetta Uuraisten keskustassa urheilukentän läheisyydessä. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa urheilukentän eteläpuolelle uuden kauppakorttelin muodostuminen sekä uusi läpiajokatu Saarijärventien ja Kuukantien välille. Nämä muutokset edellyttävät uuden maantieliittymän rakentamista Saarijärventielle. Pohjoisemmalle suunnittelualueelle voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu maantieliittymä (Haukimäentie) on tavoite muuttaa vain huoltoajon sallivaksi liittymäksi. Samalla työssä tarkastellaan Haukimäentien eteläpuoleisen urheilu- ja virkistyspalvelualueen ja yleisen pysäköintialueen aluevaraukset ja käyttötarkoitukset.

 

Tapahtumat:

VIREILLETULO

Kaavamuutos tulee vireille 30.9.2021. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30.9.-14.10.2021 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, Uurainen. Lisäksi asiakirja on luettavissa alla olevasta linkistä.

Kauppakorttelin asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 14.10.2021 mennessä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue