Kauppakorttelin asemakaavamuutos

Kauppakorttelin asemakaavamuutosta koskeva suunnittelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen 24.5.2021 tekemällä päätöksellä. Kaavatyö liittyy elinvoimahankkeeseen, jossa kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2021 Osuuskauppa Keskimaan yhteistyökumppanikseen hankkeeseen.

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi aluetta Uuraisten keskustassa urheilukentän läheisyydessä. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa urheilukentän eteläpuolelle uuden kauppakorttelin muodostuminen sekä uusi läpiajokatu Saarijärventien ja Kuukantien välille. Nämä muutokset edellyttävät uuden maantieliittymän rakentamista Saarijärventielle. Pohjoisemmalle suunnittelualueelle voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu maantieliittymä (Haukimäentie) on tavoite muuttaa vain huoltoajon sallivaksi liittymäksi. Samalla työssä tarkastellaan Haukimäentien viereiset aluevaraukset ja käyttötarkoitukset.

 

Tapahtumat:

Voimaantulo

Kauppakorttelin asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi 25.10.2022.


Hyväksyminen

Uuraisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.9.2022 §:ssä 32 Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n mukaisesti. Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Uuraisten kunnanvirastosta.

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Hyväksytty kaava-aineisto:

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet


Ehdotusvaiheen nähtävilläolo:

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto asetetaan yleisesti nähtäville 29.6.-10.8.2022 Uuraisten kunnanvirastolle sekä näille nettisivuille. Huomioithan, että virasto on suljettuna 4.-31.7.2022. Tänä aikana aineistoa on mahdollista tarkastella kunnankirjastolla sen aukioloaikojen mukaisesti.

Ehdotusvaiheen kaava-aineistoa koskevien muistutuksien viimeinen kunnanhallitukselle jättöpäivä on ollut 10.8.2022 osoitteeseen Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, 41230 UURAINEN tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja:
aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Liikenneselvityksen 1.7.2022 päivitetty versio


Luonnosvaiheen nähtävilläolo:

Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville 3.2.-7.3.2022 väliseksi ajaksi. Asiakirjoihin voi tutustua tällä nettisivulla sekä Uuraisten kunnanvirastolla.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 7.3.2022 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja:
aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen


Vireilletulo:

Kaavamuutos tuli vireille 30.9.2021. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 30.9.-14.10.2021 välisenä aikana Uuraisten kunnantalolla osoitteessa Virastotie 4, Uurainen. Lisäksi asiakirja on luettavissa alla olevasta linkistä.

Kauppakorttelin asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 14.10.2021 mennessä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue