Sarkolan asemakaava

Sarkolan asemakaava

Sarkolan alueen asemakaavoitusta koskeva suunnittelutyö on käynnissä. Asemakaavoituksen tavoitteena on omarantaisten omakotitalotonttien mahdollistaminen alueelle, hyödyntämällä alueen maisemalliset arvot sekä huomioiden alueen luontoarvot.

Tapahtumat:

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville 21.10.-22.11.2021 väliseksi ajaksi. Asiakirjoihin voi tutustua tällä nettisivulla sekä Uuraisten kunnanvirastolla.

Ehdotusvaiheen kaava-aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 22.11.2021 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta Sarkola, ehdotusvaihe

Kaavaselostus liitteineen Sarkola, ehdotusvaihe


Valmisteluvaiheen kuuleminen

Sarkolan asemakaavaa koskeva valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 19.11-21.12.2020 välisenä aikana Uuraisten kunnassa.  Asiakirjoihin pystyi tutustumaan kunnanvirastolla sekä tällä internetsivulla.

Linkit asiakirjoihin:

Kaavaselostus

Kaavakartta, VE1

Kaavakartta, VE2

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 5.11.2020

Liite 2: Luontoselvitys Uuraisten Akonrannan alueella


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.8.-6.9.2019 välisenä aikana Uuraisten kunnassa. 

Sarkolan asemakaava: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue