Sarkolan asemakaava

Sarkolan asemakaava

Sarkolan alueen asemakaavoitusta koskeva suunnittelutyö on käynnissä. Asemakaavoituksen tavoitteena on omarantaisten omakotitalotonttien mahdollistaminen alueelle, hyödyntämällä alueen maisemalliset arvot sekä huomioiden alueen luontoarvot.

Tapahtumat:

Voimaantulo

Hallinto-oikeus on kumonnut asemakaavan hyväksymisestä saapuneen valituksen.

Sarkolan asemakaava on kuulutettu voimaan 5.6.2023.


Valitus hallinto-oikeuteen

Sarkolan asemakaavan hyväksymisestä on saapunut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yksi valitus, jossa allekirjoittajina on kaksi yksityishenkilöä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.5.2022 §:ssä 107 käsitellyt kunnan lausuntoa saapuneeseen valitukseen. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa seuraavasta linkistä:

Kunnanhallituksen kokous 9.5.2022 

Valituksesta johtuen Sarkolan asemakaava ei ole saanut lainvoimaa eikä aluetta voida tässä vaiheessa lähteä toteuttamaan hyväksytyn asemakaavan mukaisesti.


Hyväksyminen

Uuraisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.2.2022 §:ssä 5 Sarkolan alueen asemakaavan MRL 52 §:n mukaisesti. Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Uuraisten kunnanvirastosta.

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 21.10.-22.11.2021 välisenä aikana Uuraisten kunnassa. Asiakirjoihin on voinut tutustua tällä nettisivulla sekä Uuraisten kunnanvirastolla.

Ehdotusvaiheen kaava-aineistoa koskevien muistutuksien viimeinen jättöpäivä on ollut 22.11.2021.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta Sarkola, ehdotusvaihe

Kaavaselostus liitteineen Sarkola, ehdotusvaihe


Valmisteluvaiheen kuuleminen

Sarkolan asemakaavaa koskeva valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 19.11-21.12.2020 välisenä aikana Uuraisten kunnassa.  Asiakirjoihin pystyi tutustumaan kunnanvirastolla sekä tällä internetsivulla.

Linkit asiakirjoihin:

Kaavaselostus

Kaavakartta, VE1

Kaavakartta, VE2

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 5.11.2020

Liite 2: Luontoselvitys Uuraisten Akonrannan alueella


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.8.-6.9.2019 välisenä aikana Uuraisten kunnassa. 

Sarkolan asemakaava: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue