Hyvän Tuulen paja

Hyvän Tuulen paja on kunnan työpaja. Pajan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota kunnan nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja auttaa heitä löytämään polku opintoihin tai töihin. Paja tarjoaa myös tukea ja ohjausta omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Paja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia myös pitkään työttömänä olleille. Pajalla pyritään löytämään henkilökohtaiset työllistymistä edistävät palvelut ja tukemaan omien työelämätaitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Pajalla on mahdollisuus myös työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Hyvän Tuulen pajalla valmistetaan uusiotuotteita kierrätysmateriaaleista, sekä tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin. Paja ottaa lahjoituksina vastaan puhtaita tekstiilejä materiaaliksi. Ylijäävät tekstiilit toimitetaan edelleen kierrätykseen.

 

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue