varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena Uuraisilla on hyvinvoiva ja osallistuva lapsi. Toiminta-ajatuksena on, että

”Aikuiset yhdessä ottavat vastuun lapsen lapsuuden vaalimisesta sekä turvallisesta kasvusta ja kehittymisestä. Yhteistyö työntekijöiden kesken ja vanhempiin on avointa, kunnioittavaa ja perustuu luottamukseen = KASVATUSKUMPPANUUS.”

Varhaiskasvatusta järjestään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joita Uuraisilla ovat päiväkotitoiminta, ryhmäperhepäiväkotihoito (=”ryhmis”), perhepäivähoito sekä erilaiset pienille lapsille suunnatut avoimet palvelut. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajina toimivat kunta, yksityiset palveluntuottajat sekä kolmannen sektorin toimijat (mm. seurakunnat, MLL, 4H-yhdistys).

Varhaiskasvatuksen päämääränä on:
- hyvinvoiva ja osallistuva lapsi
- vastata lapsen erityisiin tarpeisiin
- tarjota kasvatuksellista kumppanuutta vanhemille
- kannustaa vanhempia ”kylä kasvattaa” toimintamalliin

Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Varhaiskasvatussuunnitelma
Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210089363 ja toimii yksiköiden suunnitelmien pohjana. Kunnan asiakirjaan on poimittu valtakunnallisesta suunnitelmasta keskeisimmät linjaukset ja niitä on konkretisoitu toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Kunnan vasussa esitellään Uuraisten kunnan kaikki varhais-kasvatuspalvelut. Jokaiselle päivähoidon piirissä olevalle lapselle laaditaan vanhempien kanssa yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa näkyvät lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteet.

Uuraisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma