Rakennusvalvonnan tietopyynnöt

Tietopyynnöt (rakennusoikeustiedustelut tai arkistopalvelut) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle tai kirjaamoon.

Tietopyynnöstä tulee selvitä mahdollisimman tarkasti:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä tietoja tarvitset (asiakirja tai tietosisältö)
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin: sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai paikalla käyden (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus, hinnasto)

Tietopyyntö tulee vireille, kun viranomainen saa tietopyynnön. Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

Asiakirjojen antoa ohjaa mm. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU tietosuoja-asetus (679/2016)

 

Mikäli tarvitset tiedon kiinteistön omistajasta muuta kuin lupahakemukseen liittyvää naapurien kuulemista varten, tulee tietopyynnöt osoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue