Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan netissä, lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Uuraisten kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Alla on luetteloitu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset päivitetään sivuille sitä mukaa, kun niitä kuntaan saapuu.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kunnanhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät:

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
Valkama Juha, kunnanjohtaja
tekninen johtaja
Ojanperä Marianne, ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
Nykänen Jouko, peruspalvelujohtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

Valtuuston puheenjohtajat
Kivelä Matleena, puheenjohtaja
Mattila Samuli, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Leppänen Joni, toinen varapuheenjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet
Stenman-Kässi Liisa,puheenjohtaja
Salminen Virpi, varapuheenjohtaja
Humalajoki Olli, jäsen
Kotilainen Antti Pekka, jäsen
Hytönen Veli, jäsen
Nieminen Satu, jäsen
Arponen Veli Matti, jäsen
Kettunen Susanna, varajäsen
Räty Viktoria, varajäsen
Muhonen Jari, varajäsen
Koskinen Simo, varajäsen
Kari Janne, varajäsen
Virtanen Lauri, varajäsen
Rimmi Sari, varajäsen

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Keskusvaalilautakunta
Mäkelä Ritva, puheenjohtaja
Kinnunen Merja, varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta
Kettunen Susanna, puheenjohtaja
Pihl Anne, varajäsen

Ympäristöjaosto
Kari Janne, puheenjohtaja
Rautiainen Marko, varapuheenjohtaja

Sivistyslautakunta
Muhonen Jari, puheenjohtaja
Räty Viktoria, varapuheenjohtaja

Peruspalvelulautakunta
Mattila Samuli, puheenjohtaja
Virtanen Lauri, varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta
Veijonen Arto, puheenjohtaja
Palonen Harri, varapuheenjohtaja

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Veijonen Arto, puheenjohtaja
, varapuheenjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet:

Tekninen lautakunta
Öhman Juhani, jäsen
Koskinen Simo, jäsen
Kari Janne, jäsen
Kivelä Matleena, jäsen
Huutonen Petri, jäsen
Muhonen Jari, varajäsen
Lampinen Anja, varajäsen
Kyyrä Katja, varajäsen
Stenman-Kässi Liisa, varajäsen
Vanhala Markku, varajäsen
Nygren Jussi, varajäsen
Leppänen Joni, varajäsen

Ympäristöjaosto
Hytönen Veli, jäsen
Kyyrä Katja, jäsen
Kettunen Susanna, jäsen
Hintikka Jaana, varajäsen
Palonen Harri, varajäsen
Leppänen Joni, varajäsen
Lehtoranta Tellervo, varajäsen
Nygren Jussi, varajäsen

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue