Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan netissä, lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Uuraisten kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Alla on luetteloitu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset päivitetään sivuille sitä mukaa, kun niitä kuntaan saapuu.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kunnanhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät:

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
Valkama Juha, kunnanjohtaja
Koskenkorva Janne, tekninen johtaja
Ojanperä Marianne, ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
Nykänen Jouko, peruspalvelujohtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

Valtuuston puheenjohtajat
Sari Rimmi, puheenjohtaja
Samuli Mattila, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Petri Huutonen, toinen varapuheenjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet
Stenman Kässi Liisa, puheenjohtaja
Virpi Salminen, varapuheenjohtaja
Humalajoki Olli, jäsen
Antti-Pekka Kotilainen, jäsen
Hytönen Veli, jäsen
Satu Nieminen, jäsen
Arponen Veli Matti, jäsen
Susanna Kettunen, varajäsen
Viktoria Räty, varajäsen
Jari Muhonen, varajäsen
Simo Koskinen, varajäsen
Janne Kari, varajäsen
Joni Leppänen, varajäsen
Matleena Kivelä, varajäsen

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Keskusvaalilautakunta
Ritva Mäkelä, puheenjohtaja
Merja Kinnunen, varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta
Susanna Kettunen, puheenjohtaja
Anne Pihl, varapuheenjohtaja

Ympäristöjaosto
Janne Kari, puheenjohtaja
Marko Rautiainen, varapuheenjohtaja

Sivistyslautakunta
Jari Muhonen, puheenjohtaja
Viktoria Räty, varapuheenjohtaja

Peruspalvelulautakunta
Samuli Mattila, puheenjohtaja
Jaana Tarvainen, varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta
Veijonen Arto, puheenjohtaja
Palonen Harri, varapuheenjohtaja

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Arto Veijonen, puheenjohtaja
Pia Bärlund, varapuheenjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet:

Tekninen lautakunta
Juhani Öhman, jäsen
Simo Koskinen, jäsen
Janne Kari, jäsen
Matleena Kivelä, jäsen
Petri Huutonen, jäsen
Katja Kyyrä, varajäsen
Minna Pakkanen, varajäsen
Markku Vanhala, varajäsen
Jussi Nygren, varajäsen
Vesa Immonen, varajäsen

Ympäristöjaosto
Johanna Palonen, jäsen
Hytönen Veli, jäsen
Katja Kyyrä, jäsen
Susanna Kettunen, varajäsen
Jaana Hintikka, varajäsen
Joni Leppänen, varajäsen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue