Kuntien yhteistoiminta

  • Uuraisten kunnan asukkaiden terveydenhuolto järjestetään Keski-Suomen hyvinvointialueen kautta.
  • Uuraisten kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut toteutetaan Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön kautta.
  • Maaseutuhallinnon palvelut toteutetaan yhteistyössä Laukaan Akron kanssa.
  • Rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin palvelut toteutetaan Saarijärven kaupungin kanssa.

Kuntalain mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai se voi sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Jos kysymys on lakisääteisestä yhteistoiminnasta, järjestämisvastuu on kunnan puolesta toisella kunnalla tai kuntayhtymällä.

Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

  • yhdenvertaisesta saatavuudesta;
  • tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
  • tuottamistavasta;
  • tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.
Kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Julkisen hallintotehtävän kunta voi kuitenkin antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen lailla säädetään.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue