Työllisyyspalvelut

Jos kaipaat apua työllistymiseen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä elinkeinoneuvojaan. Työllisyyspalvelujen kautta saat apua työ-, koulutus- tai harjoittelupaikan löytämiseen ja tarvittaessa ohjausta muiden palveluiden piiriin. Tilanteesi kartoitetaan yksilöllisesti ja siihen haetaan ratkaisua yhdessä. Työllistymisen edistämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi työkokeilua tai palkkatukea.

Myös työnantajille annetaan neuvontaa työllistämiseen liittyen.

 

Keski-Suomen työllisyysalueiden TE24 valmistelu -hanke

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on selvittää asiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea
paluuta työmarkkinoille. Työkokeilua voidaan käyttää myös selvitettäessä, kykeneekö henkilö tietyn alan tai ammatin mukaiseen työhön vammastaan tai sairaudestaan huolimatta tai olisiko yrittäjyys sopiva vaihtoehto.

Työkokeilua voidaan järjestää 1-5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä. Työkokeilun kesto voi olla 1-12 kuukautta, joista max. 6 kuukautta samalla työnantajalla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla esimerkiksi yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, yhdistys, säätiö, valtion virasto tai laitos; ei kuitenkaan yksityishenkilö.

Työkokeiluun osallistuva on oikeutettu saamaan työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta työkokeilun ajalta sekä kulukorvauksen (9 €) osallistumispäiviltä. Ennen työkokeilun alkamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät kirjallisen työkokeilusopimuksen, johon tavoitteet kirjataan.

Palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön
palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, muun muassa yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset ja myös valtion virastot ja laitokset.

Työntekijälle maksetaan työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työsopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Palkkatukipäätös pitää aina olla tehtynä ennen työsuhteen aloittamista; tukea ei voida myöntää jälkikäteen. Palkkatukea ei voida myöntää esimerkiksi silloin, jos työnantaja on lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitä tuotannollis-taloudellisista syistä viimeisen 12 kuukauden aikana samoista tehtävistä.

Myös työnantajille annetaan neuvontaa työllistämiseen liittyen.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue