Yrityspalvelut

Tarjoamme yritystoimintaa suunnitteleville tai kasvua tavoitteleville yrittäjille soveltuvia neuvontapalveluja. Kunnalla on toimiva verkosto, jonka avulla hankitaan tietoa ja ohjataan yritysasiakkaita tarvittaessa vaativampaa erityisosaamista tarjoaville asiantuntijoille. ​Lisäksi hyödynnämme hanketoiminnan mahdollisuuksia uusien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa. Markkinoimme kuntaa ja yritystontteja myös uusille yrityksille. Säännöllisin väliajoin pyydämme palautetta toiminnastamme ja tiedustelemme yritysten tarpeita ja toiveita.

Elinkeinoneuvoja Ari Pekka Pasasen toimenkuvaan sisältyy myös yritysneuvontaa sekä ohjausta alkavien ja toimivien yrityspalveluiden piiriin. Hän toimii kunnanjohtaja Juha Valkaman työparina.

Edelleen käytössä on yrityspalveluseteli, jonka avulla Uuraisten kunnan alueella toimiva yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa. Yrityspalvelusetelin käsittelyyn liittyvät tehtävät ovat kunnanjohtajalla.

Kunnan strategia 2030 mukainen elinkeinostrategia ohjaa toimintaa. Kunnan toimijoista ja elinkeinojärjestöistä muodostuva työ- ja elinkeinoryhmä hyväksyi elinkeinostrategian, joka on tutustuttavissa kunnanhallituksen pöytäkirjasta 20.2.2023, liitteenä kohdassa muut asiat  tästä linkistä

Yritysten toimipaikkoja oli joulukuun 2020 tiedon mukaan 212. Siis noin parisataa pk-yritystä. Suurin ala oli maaliikenne ja putkijohtokuljetus. Toimipaikoista 90 % oli alle 5 henkilön, 6 % oli 5-9 henkilön, ja 3 % oli 10 tai useamman henkilön.

Sun Uurainen -sivuilla on kuvallinen yritys- ja palveluluettelo. Seuraa ja tykkää sunuurainen facebook ja Insta -tilejä, sinne päivitetään ajankohtaista tietoa yrityksille.

Kunnan elinkeinorakenne
Alueella olevien työpaikkojen lkm vuonna 2018 oli 848. Työpaikkojen prosentuaalinen osuus toimialan mukaan (2017):

Maa- ja metsätalous 11 %
Jalostus 21,5 %
Palvelut 65,9 %
Muut 1,6 %

Uuraisten työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli 58,0%. Koska moni uuraislainen käy työssä ja yrittää Jyväskylän kaupunkiseudulla ja Äänekoskella, on lähialueiden kehittyminen ja menestyminen meille tärkeää. Uurainen on mukana Jyväskylän kaupunkiseudun yhteistyössä mm. MAL-sopimusmenettelyssä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue