Yrityspalvelut

Strategiamme menestystekijöinä ovat hyvä yritysilmapiiri ja matala kynnys työllistymiseen, yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Kunta ottaa yritystoiminnan huomioon kaikessa toiminnassaan. Kunnan elinvoimaisuutta kehitetään yritysten toimintaa ja kasvua edesauttamalla.

Kunta järjestää yrityspalvelut omana toimintana. Hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan elinkeinotoimen kehittämistä. Järjestämme yrittäjätilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä Uuraisten Yrittäjät ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijapalvelua yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa yrityspalvelusetelin avulla tai yhteistyökumppanien kehittämistyökalujen avustuksella. Olemme tarvittaessa yhteyksissä yrittäjiin ja yrityksiin. Markkinoimme kuntaa ja yritystontteja myös uusille yrityksille. Säännöllisin väliajoin pyydämme palautetta toiminnastamme ja tiedustelemme yritysten tarpeita ja toiveita.

Yritysten toimipaikkoja oli joulukuun 2020 tiedon mukaan 212. Siis noin parisataa pk-yritystä. Suurin ala oli maaliikenne ja putkijohtokuljetus. Toimipaikoista 90 % oli alle 5 henkilön, 6 % oli 5-9 henkilön, ja 3 % oli 10 tai useamman henkilön.

Vuonna 2021 Uurainen oli mukana Koronasta kasvuun -hankkeessa. Järjestimme hankkeen tiimoilta Uuraisilla toukokuun 20. päivä Facebook-live verkkomarkkinat. Ja toisen syyskuussa.

Uuraisten yrityksille ja asukkaille on avautunut uusi kauppapaikka facebookiin ja Instagramiin. Sun Uurainen -sivuille lisätään yrityksien tietoa, tarjouksia ja tapahtumia. Sivuilla on myös aika ajoin livelähetyksiä ja verkkomarkkinoita. Käy tykkäämässä!

Koronasta kasvuun -hankkeen aikana on rakentunut myös Uuraisille kuvallinen yritys- ja palveluluettelo.

Kunnan elinkeinorakenne
Alueella olevien työpaikkojen lkm vuonna 2018 oli 848. Työpaikkojen prosentuaalinen osuus toimialan mukaan (2017):

Maa- ja metsätalous 11 %
Jalostus 21,5 %
Palvelut 65,9 %
Muut 1,6 %

Uuraisten työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli 58,0%. Koska moni uuraislainen käy työssä ja yrittää Jyväskylän kaupunkiseudulla ja Äänekoskella, on lähialueiden kehittyminen ja menestyminen meille tärkeää. Uurainen on mukana Jyväskylän kaupunkiseudun yhteistyössä mm. MAL-sopimusmenettelyssä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue