Määräykset ja ohjeet

Rakennuslupaa hakiessa on hyvä tutustua kunnan rakennusvalvonnan ohjeistuksiin. Mikäli ohjeistus herättää kysymyksiä, olethan yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan.

 

Määräykset:

Uuraisten kunnan rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen Rakentamismääräyskokoelma

 

Ohjeita:

Rakennuslupa

Rakennuksen käyttöönottokatselmus

Rakennuksen loppukatselmus

Pienpurkajan ja saneeraajan opas

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue