Kotihoidon tuki ja kuntalisä

 

Jos lasta hoidetaan kotona, voit hakea Kelasta kotihoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3-vuotta. Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Uuraisten kunta alkaa maksaa kotihoidon tuen kuntalisää 1.8.2024 alkaen alle 3-vuotiaista lapsista. Kotihoidon kuntalisää maksetaan perheille, joiden lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa (yli 3-vuotias voi osallistua varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan). Huomioithan, että jos perheessä on useampia alle 3-vuotiaita, perhe ei voi valita kuntalisän ja varhaiskasvatuksen välillä, vaan kaikkien perheen alle 3-vuotiaiden tulee olla kotihoidossa.

Kuntalisän suuruus on 300 € euroa ensimmäisestä ja 100 € muista alle 3-vuotiaista lapsista, jotka eivät osallistu varhaiskasvatukseen.

Kuntalisän myöntämisen ehdot:

– Kuntalisä on sidottu valtakunnalliseen lastenkotihoidon tuen oikeuteen ja se maksetaan hoitorahan korotuksena

– Kuntalisää maksetaan niille perheille, joiden lapset eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja perheelle maksetaan kotihoidontukea perheen nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotta

– Kuntalisä 300 €/kk myönnetään yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja perheen muista alle 3-vuotiaista maksetaan 100 €/kuukaudessa

– Kuntalisää saava lapsi ei ole oikeutettu osallistumaan varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan

– Kuntalisää ei makseta vanhempainpäivärahakauden aikana, eikä sitä makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

KOTIHOIDON TUEN JA KUNTALISÄN HAKEMINEN

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Kela tekee kuntalisästä päätöksen kotihoidon tuen päätöksen yhteydessä, eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Jos perhe saa jo kotihoidon tukea, ei uutta hakemusta tarvitse tehdä, vaan perhe saa Kelalta uuden päätöksen heinäkuussa 2024. Kela tutkii päätöksen yhteydessä, että muut kuntalisän saamisen ehdot täyttyvät.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue