Yksityisten maanomistajien tontit

Tältä sivulta löytyy tietoa yksityisten maanomistajien tonteista niiltä osin, kuin he ovat tietojansa pyytäneet ilmoittamaan. Tietojen ajantasaisuus tulee varmistaa tonttia myyvältä maanomistajalta.

YKSITYISELTÄ MAANOMISTAJALTA TONTTIA OSTAESSAAN OSTAJAN TULEE HUOMIOIDA JA SELVITTÄÄ  VESI- JA VIEMÄRILIITTYMIEN HINTA JA MAHDOLLINEN TOTEUTUSAIKATAULU KO. ALUEEN TOIMIJALTA (VESILAITOS TAI VESIOSUUSKUNTA) SEKÄ SÄHKÖLIITTYMÄN HINTA ELENIA OY:LTÄ.

UURAISTEN KUNTA EI VASTAA MAHDOLLISISTA RAKENNUSAIKATAULUJEN VIIVÄSTYKSISTÄ TIEDONPUUTTEESTA JA TOTEUTUSAIKATAULUISTA JOHTUEN.

Kaikille myynnissä oleville tonteille ei ole toteutettu tietä/vesi- ja viemäri- tai sähköliittymiä ja näistä syistä johtuen rakennusluvan käsittely ja rakentaminen voivat viivästyä suunnitellusta.

Toivomme, että mikäli olette ostamassa tonttia yksityiseltä maanomistajalta, otatte yhteyttä rakennusvalvontaan suunnitellun toteutusaikataulun osalta ennen kauppakirjojen allekirjoittamista:

– Vs. rakennustarkastaja Jari Vuopio, p. 040 660 5388
– Suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, p. 050 440 4415

 

Yksityiset maanomistajat

HIRVASKANGAS

Ilkka Vertainen, puh. 0400-200 122

-7kpl tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella
-sähköposti: ilkka.vertainen@megawatti.net
Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

Joutenlampi Oy

-puh. 040 753 4277/Ilpo Oksanen
-puh. 050 553 6325/Timo Leppänen tai tileppanen@gmail.com
-Lisätietoja Tontteja Hirvaskankaalta-sivustolta (avautuu uuteen välilehteen)

Markku Hirvanen, puh. 040-5037585

-tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella
-sähköposti: markku.hirvanen@luukku.com
Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

KIRKONKYLÄ

Liisa Finch, puh. 044-541 0033

-omakotitontti, n. 1ha, kirkonkylän läheisyydessä

Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

Uuraisten seurakunta

Akkojärvi-Sääkspää, Niinijärven tontit
Asuntokeskus Puttonen & Seppänen Oy
Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

Aittovuoren tontit
-yhteyshenkilö Hannu Kokkonen
-puh. 040-518 1126
-sähköposti: hannu.kokkonen@evl.fi

Lisätietoja seurakunnan tonteista löytyy myös tästä listauksesta  ja tästä kartasta (avautuvat uuteen välilehteen)

JOKIHAARA

Heimo Hartikainen

-puh. 040-744 9880 tai 0400-810032
-sähköposti: pk-mantykallio@apkl.fi

-Huom! Rakentaminen vaatii myönteisen suunnittelutarveratkaisun ennen rakennuslupaa.
Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

Teuvo Akonpelto, puh. 0400-241381

-Huom! Rakentaminen vaatii myönteisen suunnittelutarveratkaisun ennen rakennuslupaa.

Karttaliite (avautuu uuteen välilehteen)

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue