Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Tätä varten on haettava maa-aineslupa. Lupa ei ole tarpeen, mikäli aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Lupaviranomaisena Uuraisten kunnassa toimii ympäristöjaosto.

Yhteystiedot

Marianne Ojanperä
ympäristösihteeri/
vesihuoltoasiantuntija
040 729 2167

 

Maksut

MAA AINESTAKSA 2021
Ympäristöjaosto 27.4.2021 § 14

MAA AINESTAKSA 2023

Ympäristöjaosto 14.2.2023 §6

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2023

Ympäristöjaosto 14.2.2023 § 7

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue