Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Tätä varten on haettava maa-aineslupa. Lupa ei ole tarpeen, mikäli aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Lupaviranomaisena Uuraisten kunnassa toimii ympäristöjaosto.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue