Rakennusjärjestyksen uudistaminen

 

Uuraisten kunta on ryhtynyt uudistamaan rakennusjärjestystä. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain mukaiseksi. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 11.11.2002. Uuden rakentamislain mukaisen rakennusjärjestyksen tulee olla voimassa 1.1.2027 mennessä (RakL 28 §).

VIREILLETULO:

Ympäristöjaosto on päättänyt kokouksessaan 6.2.2024 § 6 asettaa rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Kuulutus ja rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 14.-28.2.2024 Uuraisten kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta ja esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksen uudistamisesta kirjallisesti 28.2.2024 klo 15 mennessä os. Uuraisten kunta/Ympäristöjaosto, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai kirjaamo@uurainen.fi

Lisätietoja:
rakennustarkastaja Jouni Vesala
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue