Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Lapselle haetaan sähköisesti varhaiskasvatus-, kerho- tai esiopetuspaikkaa eAsiointi portaalissa. Samalla hakemuksella voi myös toivoa varhaiskasvatusyksikön vaihtoa. Sähköisessä asioinnissa voit tehdä myös arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta sekä hyväksyä korkeimman maksun. Myös palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan eAsioinnin kautta.

Palveluun kirjaudutaan huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta täytetään erikseen oma hakemus. Olethan tarkkana hakemustyypin valinnan kanssa.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voit tulostaa paperisen hakulomakkeen.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen eAsiointi portaalissa

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen 1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Asiointiportaalissa voi seurata myös varattujen ja käytettyjen tuntien määrää kuukausittain, joten sieltä on helppo nähdä, paljonko tunteja on vielä käytössä kuukauden aikana.

Hoitoajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edellisen viikon sunnuntaihin klo 23.59 mennessä sähköisesti. Sitä lyhyemmällä ajalla tulleet muutokset neuvotellaan edelleen suoraan hoitopaikan kanssa. On tärkeää, että hoitoajat ilmoitetaan ajallaan, jotta voimme huomioida henkilöstötarpeen työvuorosuunnittelussa ja varata jokaiselle lapselle riittävän määrän aterioita.

Hoitoaikojen ilmoittaminen sähköisesti ei koske pelkkään maksuttomaan esiopetukseen osallistuvia lapsia eikä kerhotoimintaan osallistuva lapsia.

Alla on ohjeita hoitoaikojen ilmoittamiseen. Ongelmatilanteissa käänny henkilökunnan tai varhaiskasvatusjohtajan puoleen.

Ohjeita hoitoaikojen ilmoittamiseen:

Henkilötietojen käsittely / Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa Vardaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedoista 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä heidän huoltajistaan. Tallennettavia tietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus, varhaiskasvatuspaikka, varhaiskasvatuspäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä, asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo.

Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue