Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uuraisten varhaiskasvatus on siirtynyt käyttämään Daisy järjestelmää 1.8.2023 alkaen.

Uuden järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta maksuluokkiin eli lapselle valittavissa oleviin hoidontarpeisiin.

Varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaista varhaiskasvatusaikaa, vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi vähentää kuukauden käytettäviä tunteja (esim. varaus 6h, lapsi paikalla 7h 12 min) tai (esim. varaus 7h, lapsi paikalla 5h 58 min) => tummennettu lasketaan

 • Mikäli lapsen poissaolo ilmoitetaan lukitusajalla niin tällöin kyseiselle päivälle varatut tunnit käyttävät kuukausittaista hoitoaikaa.
  • Mahdolliset kuukausittaisen hoidontarpeen ylitykset näytetään teille DaisyFamily sovelluksessa, joten muistakaa jättää varauksia tehdessänne ainakin 2h -liukuma yllättäville muutoksille
  • Lapsen käytetty hoitoaika laskuri näyttää teille tarkemmat tiedot käytetyistä tunneista
   • Mikäli kuukauden toteuma ylittää hoidontarpeen, järjestelmä laskuttaa toteutuneen maksuluokan mukaan
   • Alle 1h ylitystä ei laskuteta (59 minuutin ”varoaika” kuukaudessa)
   • DaisyFamily huomauttaa mahdollisista ylityksistä varauskalenterissa (toteuma tiedot päivittyvät näkyviin myös tänne) kts. esimerkki seuraavalta sivulta
   • Mikäli ylitys toistuu kolme kertaa toimintakauden aikana, sopimusta on tarkistettava?

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

 • Varhaiskasvatushakemus
 • Esiopetusilmoitus
 • Palvelusetelihakemus
 • Muutosilmoitus
  • Osoitteen muutos
  • Hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos
  • Toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta
  • Muu muutos (esim. perhekoko, nimi, työ- tai opiskelupaikka)
 • Tuloselvitys
 • Irtisanomisilmoitus

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pääsääntöisesti sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Samalla avataan DaisyFamily, päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä. Kirjautuminen sovellukseen to 1.6.2023 klo 06:00 alkaen.

DaisyFamilyn löydätte osoitteesta https://uurainen.daisyfamily.fi tai lataamalla DaisyFamily -sovelluksen android tai iPhone puhelimen sovelluskaupasta

Täältä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja tarvittaessa muuttamaan lapsen lupakyselyitä.

Lukitusaika: Hoitoaikavaraukset tulee ilmoittaa seuraavan viikon osalta edellisen viikon ma klo 23:59 mennessä.

 • Toivomme kuitenkin, että hoitoaikavaraukset on tehty aina kuukaudeksi eteenpäin mikä helpottaa työntekijöiden työvuorosuunnittelua
  • Voitte kuitenkin muuttaa lapsen hoitoaikavarauksia, jos muutos on lukitusajan ulkopuolella

DaisyFamily huomauttaa teille mahdollisesta hoidontarpeen ylityksestä.

DaisyFamily sovellus

DaisyFamily sovellus

DaisyFamily varaukset

DaisyFamily varaukset

Kirjautuminen DaisyFamily sovellukseen tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai sinulle luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka voit halutessasi vaihtaa.

Uudet käyttäjät: Kun kirjaudut ensimmäisen kerran uuden osoitteen kautta, valitse ”KIRJAUDU SISÄÄN TÄSTÄ”.

DaisyFamily ensimmäinen kirjautuminen

DaisyFamily ensimmäinen kirjautuminen

Unohtunut salasana: Pääset vaihtamaan salasanasi vahvan tunnistautumisen avulla valitsemalla ”Unohtuiko?”, kun olet kirjautumassa sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

DaisyFamily salasanan vaihto

DaisyFamily salasanan vaihto

Voit kuitenkin aina kirjautua sisään vahvalla suomi.fi -tunnistautumisella, kunhan lapsellasi on voimassa oleva sopimus (voimassa oleva päätös) varhaiskasvatukseen.

DaisyFamily vahva tunnistautuminen

DaisyFamily vahva tunnistautuminen

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen näet oman käyttäjätunnuksesi päävalikon yläosassa ja salasanasi pääset asettamaan / vaihtamaan asetuksien takaa.

DaisyFamily asetukset

DaisyFamily asetukset

DaisyFamily ohjaa sinut ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä asettamaan oman salasanan. Muistakaa tarkistaa yhteystiedot salasanan asettamisen jälkeen.

DaisyFamily salasanan vaihto

DaisyFamily salasanan vaihto

 

Henkilötietojen käsittely / Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa Vardaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedoista 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä heidän huoltajistaan. Tallennettavia tietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus, varhaiskasvatuspaikka, varhaiskasvatuspäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä, asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo.

Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue