Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uuraisten varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi tapahtuu eDaisyssä.

eDaisyn käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjautuminen: eDaisy

eDaisyn hakemukset ja muutosilmoitukset

eDaisy -asioinnista löytyvät

  • varhaiskasvatushakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen
  • palvelusetelihakemus yksityiseen päiväkotiin
  • esiopetusilmoitus

Kun lapselle tehdään päätös varhaiskasvatuspaikasta, palvelusetelistä, esiopetuspaikasta tai asiakasmaksusta, tulee myös päätös nähtäville eDaisyyn.

eDaisyn muutosilmoitusten kautta ilmoitetaan myös kaikista kunnallisessa varhaiskasvatussuhteessa tapahtuvista muutoksista, kuten

  • kuukausittaisen tuntitarpeen muutoksesta
  • osoitteenmuutoksesta
  • toiveesta vaihtaa kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa
  • isyysvapaasta
  • perhekoon muutoksesta

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulee olla muutostilanteissa yhteydessä omaan päiväkotiin.

DaisyFamily

DaisyFamilyssä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja tarvittaessa muuttamaan lapsen lupakyselyitä. Varhaiskasvatuksen hoitoajoista sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla vähintään kolme kuukautta Pääsette kirjautumaan sovellukseen noin kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.

DaisyFamilyn löydätte osoitteesta https://uurainen.daisyfamily.fi  tai lataamalla DaisyFamily -sovelluksen android tai iPhone puhelimen sovelluskaupasta.

Henkilötietojen käsittely / Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa Vardaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedoista 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä heidän huoltajistaan. Tallennettavia tietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus, varhaiskasvatuspaikka, varhaiskasvatuspäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä, asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo.

Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue