Tietopyyntö

Tietopyyntö viranomaisen asiakirjoista
(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 10 – 16 § ja 27 §)

Viranomaisen asiakirjoja voivat olla viranomaisen hallussa olevat asiakirjat, jonka kunta tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka jotka on toimitettu kunnalle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.

Mikäli tietopyyntö kohdistuu salattavaan tietoon tai henkilörekisteriin, pyytäjän on esitettävä henkilöllisyytensä, tiedon käyttötarkoitus ja tiedon säilytystavat, mikäli niillä on salausperusteen kannalta merkitystä.

Huomioithan, että tämä lomake ei ole henkilötietopyyntöjä varten. Ohjeet henkilötietopyyntöön.

 

Tietopyyntölomake
Asiakirja ja tietosisältö, jota pyyntö koskee ja miltä ajalta. Yksilöity tietopyyntö mahdollisimman tarkasti.
Käyttötarkoitus (tietoja saa käyttää vain tiettyyn tarkoitukseen)
Tietopyynnön toimitustapa

Asiakirjoista perittävät maksut ohessa.

reCAPTCHA
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue