Muut toimielimet ja työryhmät

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
KV 16.8.2021 § 39

Puheenjohtaja
Arto Veijonen
Varajäsen: Jyrki Paananen

Varapuheenjohtaja
Pia Bärlund
Varajäsen: Veli Hytönen

Jäsenet
Joni Leppänen
Varajäsen: Lauri Virtanen

Liisa Stenman-Kässi
Varajäsen: Harri Palonen

Matleena Kivelä
Varajäsen: Veli-Matti Arponen

Vapaa-aikatyöryhmä

Jäsenet nimetään myöhemmin.

Metsätyöryhmä
KH 23.8.2021 § 206

Jäsenet
Arto Veijonen
Harri Palonen
Anssi Vääräsmäki
Liisa Stenman-Kässi
Risto Koivisto

Maankäyttötyöryhmä
KH 23.8.2021 § 205

Jäsenet
Veli Hytönen
Harri Palonen
Liisa Stenman-Kässi
Virpi Salminen
Matleena Kivelä
Antti-Pekka Kotilainen
Juha Valkama
Janne Koskenkorva
Pasi Lievonen
Päivi Muhonen
Marianne Ojanperä
Jouko Nykänen

Työllisyysasioiden työryhmä

Jäsenet nimetään myöhemmin.

Sisäilmastotyöryhmä
KH 23.8.2021 § 208, Tekninen ltk 8.9.2021 § 50

Jäsenet
Liisa Stenman-Kässi, varajäsen Satu Nieminen
Anne Pihl, varajäsen Simo Koskinen
Loput jäsenet nimetään myöhemmin.

Vesihuoltotyöryhmä
Tekninen ltk 8.9.2021 § 51 KH 20.9.2021 § 238

Juhani Öhman
Petri Huutonen
Liisa Stenman-Kässi
Veli-Matti Arponen
Antti-Pekka Kotilainen
Veli Hytönen
Juha Valkama

Pohjavesialuetyöryhmä

Jäsenet nimetään myöhemmin.

Työ- ja elinkeinoryhmä
KH 23.8.2021 § 207

Jäsenet
Sari Rimmi, pj
Samuli Mattila
Virpi Salminen
Juha Valkama
Janne Koskenkorva
Jouko Nykänen
Pasi Lievonen
AriPekka Pasanen
Satu Aalto
Uuraisten Yrittäjät ry:n nimeämä edustaja
MTK-Uurainen ry:n nimeämä edustaja

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue