Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Uuraisten kunta kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia niiden oikaisemista.

Jos tiedonkeruu perustuu suostumukseen, asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja vaatia tietojensa poistamista. Kunnan palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Asiakas ei voi niihin liittyvissä tapauksissa vaatia tietojensa poistamista.

Henkilötietopyynnön voi toimittaa:

  • postitse tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle osoitettuna tai
  • asioimalla henkilökohtaisesti kirjaamossa (ma-pe klo 9-11.30), jossa tarkistetaan henkilöllisyys.

Asiakas voi tulla noutamaan pyytämänsä tiedot kunnan kirjaamosta. Noudettaessa tarkastetaan henkilöllisyys. Tietoturva- ja tietosuojasyistä emme voi vielä vastaanottaa henkilötietoihin kohdistuvia pyyntöjä sähköisesti.

Tietosuojaseloste:

Konsernipalvelut
Kameravalvonta Uuraisten Kunnanvirasto
Kameravalvonta Uuraisten Koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Kuntosali Koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Pääkirjasto
Kameravalvonta Uuraisten Urheilukenttä
Sidonnaisuusrekisteri
Tweb Asiakirjahallintajärjestelmä
Yritys- ja palveluhakemisto

Tekninen toimi ja ympäristöjaos
Erityisruokavaliot
Evolta Oy Lupapiste-palvelun sähköinen asiointi ja tiedonhallinta rakennusvalvonta
Huutoniemen Vuokramökin Asiakasrekisteri
Maa-aineslupien ylläpitorekisteri
Rakennusvalvonta VRK rakennustiedot
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatiedon hallintajärjestelmä
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -rakennusvalvonnan rekisteriohjelmisto
Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
Yksityisteiden yhteystietoluettelo
Ympäristölupien ylläpitorekisteri

Sivistyspalvelut
Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma
Nuoristotalo Nuokkarin asiakasrekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
Uuraisten järjestörekisteri
Uuraisten kuntosali asiakasrekisteri
Uuraisten vapaa-aikatoimen tarjoamiin palveluihin osallistuvien asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä/TieraVesseli Daisy
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen Hyvinvointialue. Asiakkaan ja potilaan henkilötietojen käsittely hyvinvointialueella.

31.12.2022 asti asiakkaan henkilötietoja on käsitelty Uuraisten kunnan sosiaalipalvelujen rekistereissä:

Erityisryhmien palvelut
Ikääntyneiden palvelut
Lapsen huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Välistystilien rekisteri

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue