Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Uuraisten kunta kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia niiden oikaisemista.

Jos tiedonkeruu perustuu suostumukseen, asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja vaatia tietojensa poistamista. Kunnan palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Asiakas ei voi niihin liittyvissä tapauksissa vaatia tietojensa poistamista.

Henkilötietopyynnön voi toimittaa:

  • postitse tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle osoitettuna tai
  • asioimalla henkilökohtaisesti kirjaamossa (ma-pe klo 9.-11.30), jossa tarkistetaan henkilöllisyys.

Asiakas voi tulla noutamaan pyytämänsä tiedot kunnan kirjaamosta. Noudettaessa tarkastetaan henkilöllisyys. Tietoturva- ja tietosuojasyistä emme voi vielä vastaanottaa henkilötietoihin kohdistuvia pyyntöjä sähköisesti.

Tietosuojaseloste:
Erityisruokavaliot
Erityisryhmien palvelut
Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri
Evolta Oy Lupapiste-palvelun sähköinen asiointi ja tiedonhallinta rakennusvalvonta
Huutoniemen vuokramökin asiakasrekisteri
Ikääntyneiden palvelut
Koulukuraattorin asiakasrekisteri
Kuntarekry Oy
Lapsen huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma
Nuoristotalo Nuokkarin asiakasrekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
ProEconomica Premium henkilötietojen käsittely
Uuraisten järjestörekisteri
Uuraisten kuntosali asiakasrekisteri
Uuraisten vapaa-aikatoimen tarjoamiin palveluihin osallistuvien asiakasrekisteri
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatiedon hallintajärjestelmä
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -rakennusvalvonnan rekisteriohjelmisto
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Tweb -asiakirjahallintajärjestelmä
Kameravalvonta Uuraisten Koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Kunnanvirasto
Kameravalvonta Uuraisten Kuntosali Koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Pääkirjasto
Kameravalvonta Uuraisten Urheilukenttä 
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä/ProConsona, VakaMukana
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
Rakennusvalvonta VRK rakennustiedot
Välitystilien rekisteri
Yksityisteiden yhteystietoluettelo
Yritys- ja palveluhakemisto

Rekisteriseloste
Hyvän Tuulen paja, PARty-tilastointijärjestelmä
Maa-aineslupien ylläpitorekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Ympäristölupien ylläpitorekisteri

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue