Toimielimet

Kuntalain 30 §:n mukaan:

Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Uuraisten kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut 16.6.2021 kokouksessaan kuntavaalien tuloksen Uuraisten kunnassa.

Puolueet ja valtuutetut

Perussuomalaiset (PS):  5 valtuutettua
Suomen Keskusta (KESK) + Vasemmistoliitto: 9 valtuutettua
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SPD):  4 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit (KD): 2 valtuutettua
Kansallinen Kokoomus (KOK): 1 valtuutettu

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue