Varhaiskasvatus ja esiopetus

Uuraisilla varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen yhteydessä.

Toimintaa ohjaa Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Uuraisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa esiopetussuunnitelma.

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta että yksityisestä varhaiskasvatuksesta.  Uuraisten kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin.

 

Hyvä alku varhaiskasvatukseen

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, helpottaa Hyvä alku –käytäntö uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta ja tutustumiskäynneistä päiväkotiin tai perhepäivähoitajan luokse. Vanhempi voi olla myös alkuvaiheessa lapsen mukana uudessa ryhmässä.

 

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Päiväkodeissa, esiopetuksessa ja kerhoissa työskentelee oman henkilökunnan lisäksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue