Julkiset hankinnat

Hankintastrategia

Uuraisten kuntakonsernin hankintaohjelma toteuttaa kunnan 2017-2022 strategian painopisteitä ja menestystekijöitä. Päämääriä toteutetaan ohjelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Hankintaohjelman tavoitteet ovat hankintojen strategisuuden ja johtamisen vahvistuminen, hankintaprosessien ja toimintamallien systematisointi sekä hankintaosaamisen vahvistuminen.

Kunnan hankintoja koskevat hankintailmoitukset julkaistaan HILMA -sivustolla, jos kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue