Yksityistiet

Tekninen toimi tukee yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain talousarviossa päätettävän summan puitteissa. Avustettavia yksityisteitä on 65 kpl ja yhteensä 186 km.

HUOM! Kunta maksaa avustusta enintään 50% vuoden 2020 todellisista kustannuksista.

 

Kuntien ja valtionavustusten saamisen ehtona on uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) mukaan:

1) Tietä koskevien asioiden hoitoon on perustettu tiekunta JA
2) tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Varmistakaa, että tiedot ovat ajantasalla molemmissa järjestelmissä. Tietojen ajantaisuus tarkistetaan ja avustusta ei voida maksaa, mikäli puutteita ilmenee.
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue