Konsernirakenne

Uuraisten kunnan toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksiköihin.

Kunnanvaltuusto päättää tulosaluejaosta ja kunnanjohtaja toimialajohtajan ehdotuksesta toimialan jakamisesta tulosyksiköihin.

ToimialuePäällikkö
konsernipalveluttoimialajohtaja
sosiaalitoimitoimialajohtaja
sivistystoimitoimialajohtaja
tekninen toimitoimialajohtaja
TulosalueEsimies
erityisryhmien palvelutvanhus- ja erityisryhmien palvelujohtaja
vanhuspalvelutvanhus- ja erityisryhmien palvelujohtaja
varhaiskasvatuspalvelutvarhaiskasvatusjohtaja
sosiaalipalvelutperuspalvelujohtaja
terveyspalvelutperuspalvelujohtaja
opetuspalvelutperuspalvelujohtaja
talous,-hallinto- ja henkilöstöpalveluttalous- ja hallintopäällikkö
ruoka- ja siivouspalvelutruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
vapaa-aikapalvelutperuspalvelujohtaja
kirjastopalvelutperuspalvelujohtaja
tekniset palveluttekninen johtaja
rakennusvalvontatekninen johtaja
ympäristönsuojelutekninen johtaja
pelastuspalveluttekninen johtaja
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue