Tilapalvelu

Uuraisten teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Vuoden 2020 alusta käynnistyi Uuraisten kunnan tilapalvelu, jolloin teknisen toimen hallinnon alle siirtyivät kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue