Vesiosuuskunnat

Uuraisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 53 § hyväksynyt Uuraisten kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Uuraisten kunnan, Kyynämöisten, Kuikan, Akonmäen ja Hankalan vesiosuuskuntien, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan sekä vesiosuuskunta Uuraisten ja Osuuskunta Lanne-veden toiminta-alueiden osalta.

Vahvistetut toiminta-alueet ovat seuraavat:

Akonmäen vesiosuuskunta

Hankalan vesiosuuskunta

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta

Kuikan vesihuolto-osuuskunta

Kyynämöisten vesiosuuskunta

Uuraisten kunta

Vesiosuuskunta Uurainen

Osuuskunta Lanne-vesi

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue