Maksut ja palveluseteli

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

 • perheen koko
 • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
 • tulot ennen verojen vähentämistä
 • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Suosittelemme antamaan luvan tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä, tällöin tulotietoja ei tarvitse erikseen toimittaa. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä.

Tulorekisteristä ei  saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee eDaisyn tuloselvityksen avulla ilmoittaa erikseen esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • yrittäjän tuloselvitys
 • pääoma-, korko- ja osinkotulot
 • elatustuki
 • vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
 • eläketulot
 • koulutus- ja apurahat
 • työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet

Jos perhe ei toimita tulotietojaan tai hyväksy tietojen tarkistamista tulorekisteristä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein asiakasmaksu.

Tuloissa tapahtuvista muutoksista ei tule automaattisesti ilmoitusta kunnalle. Huoltajien vastuulla on ilmoittaa asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista tuloissa (+/- 10%) sekä muutoksista perhekoossa (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Uuraisten kunnan myöntämä tuki silloin, kun kunnalla ei ole tarjota perheelle paikkaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kunta myöntää palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtelevat, kysy maksuista suoraan yksityisistä päiväkodista tai -perhepäivähoitajilta.

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 € / kk
Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 12 € / kk.

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue