Hakeminen esiopetukseen

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUONNA 2024–2025

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. 

Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 29.1.–12.2.2024. Elokuussa 2024 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2018 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2019 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.  

Kaikkiin esiopetuspaikkoihin haetaan sähköisesti eDaisyn kautta.

Lapsella voi olla vain yksi esiopetuspaikka Uuraisilla. Esiopetusta järjestetään alueittain seuraavissa yksiköissä: Hirvasen koulu, Oikarin helmen päiväkoti ja Koulukeskus. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Tarkennetut tiedot löytyvät esiopetuspäätöksestä ja omasta esiopetusyksiköstä.  

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun haetaan esiopetukseen.  

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen Sivistyslautakunnan (7.8.2019) linjausten mukaisesti. 

 

Lisätietoja tarvittaessa suoraan varhaiskasvatusyksiköistä

tai varhaiskasvatusjohtaja Reetta Rutanen  

etunimi.sukunimi@uurainen.fi  tai 0400 796 553 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue