Hakeminen esiopetukseen

Hakuaika elokuussa 2022 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 31.1-13.2.2022

Elokuussa 2022 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2017 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään alueittain Hirvasen, Koulukeskuksen ja Höytiän esiopetusryhmissä. Hirvasen ja Koulukeskuksen esiopetusryhmät toimivat koulujen yhteydessä ja Höytiän esiopetusryhmä toimii samassa rakennuksessa yksityisen päiväkoti Helmen kanssa. Kyynämöisten alueen lapset kuuluvat Koulukeskuksen esiopetusryhmän piiriin.

Kaikkiin esiopetuspaikkoihin haetaan sähköisesti:

https://uurainen.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi/

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun haetaan esiopetukseen.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus.

Tarkennetut tiedot löytyvät esiopetuspäätöksestä, joka tehdään 6.5.2022 mennessä.

Tarvittaessa paperisen lomakkeen saa päiväkodeilta, varhaiskasvatuspalveluista tai tulostettua tästä.

Lomakkeen toimitus kuntaan osoitteella:

Uuraisten kunta
Varhaiskasvatus
Virastotie 4
41230 Uurainen

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen sivistyslautakunnan (7.8.2019) linjausten mukaisesti.

Yhteystiedot

Reetta Rutanen
Varhaiskasvatusjohtaja
0400 796 553
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Hirvasen esiopetus
Maija Muhonen
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 683 8784

Höytiän esiopetus
Varpu Kuja-Halkola
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 068 1897

Koulukeskuksen esiopetus
Anu Mäkinen
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 830 6626

Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue