Hakeminen esiopetukseen

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUONNA 2023–2024

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. 

Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 30.1.–13.2.2023. Elokuussa 2023 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2018 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.  

Kaikkiin esiopetuspaikkoihin haetaan sähköisesti eDaisyn kautta.

Lapsella voi olla vain yksi esiopetuspaikka Uuraisilla. Esiopetusta järjestetään alueittain seuraavissa yksiköissä: Hirvasen koulu ja Koulukeskus. Höytiän esiopetuksen järjestämispaikka on samassa rakennuksessa Oikarin Helmen päiväkodin kanssa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Tarkennetut tiedot löytyvät esiopetuspäätöksestä ja omasta esiopetusyksiköstä.  

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun haetaan esiopetukseen.  

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen Sivistyslautakunnan (7.8.2019) linjausten mukaisesti.  

 

Lisätietoja tarvittaessa päiväkodeista 

tai varhaiskasvatusjohtaja Reetta Rutanen  

etunimi.sukunimi@uurainen.fi  tai 0400 796 553 

Yhteystiedot

Reetta Rutanen
Varhaiskasvatusjohtaja
0400 796 553
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Hirvasen esiopetus
Maija Muhonen
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 683 8784

Höytiän esiopetus
Varpu Kuja-Halkola
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 068 1897

Koulukeskuksen esiopetus
Anu Mäkinen
vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
040 830 6626

Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue