Lautakunnat

Valtuusto valitsee lautakunnat ja jaostot, sekä niiden jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen (4 vuotta). Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnat voivat asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä, jotka eivät ole
päätösvaltaisia vaan valmistelevia toimielimiä. Lautakunnat toimivat yhden esittelijän mallilla.

Tarvittaessa kunnanjohtajan päätöksellä pidetään hallituksen ja lautakunnan yhteiskokous
tai suunnitteluseminaari, jossa voidaan selventää ja löytää yhteinen näkemys
käsiteltävään asiaan toimialan ja kunnan kokonaiskehittämisen kannalta.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue